Raut podle vašich představ

Pořádáte ve své firmě, či z pozice nadřízeného, firemní večírky? Jsou důležité pro stmelování kolektivu. Pojmout je můžete různě. Určitě v rámci jejich plánování...

Buď kreativní! Ale jak na to?

Také po vás stále někdo chce, abyste byli kreativní? Vymýšleli pořád něco nového netradičními způsoby, dělali věci jinak, podívali se na problémy z jiného úhlu...