AUTOMATIZACE A ZJEDNODUŠENÍ ZPRACOVÁNÍ FAKTUR POMOCÍ STANDARDU QR FAKTURA

AUTOMATIZACE A ZJEDNODUŠENÍ ZPRACOVÁNÍ FAKTUR POMOCÍ STANDARDU QR FAKTURA

Komora daňových poradců České republiky představuje standard QR Faktura, jehož cílem je zjednodušení přenosu základních účetních dat z papírové faktury přímo do účetních systémů.

QR Faktura je standard formátu navrženého pro přenos a sdílení základních hlavičkových účetních údajů z faktur a jiných účetních, či daňových dokladů. Výhoda použití QR Faktury spočívá především v automatizovaném přenosu údajů z faktur do účetních systémů bez zásahu lidského faktoru. Tím se jednak zvýší komfort pro zpracovatele dokladů, ale také se sníží počet špatně zadaných údajů a náklady na jejich dohledávání, případně vymáhání. Uživatel, vybavený čtečkou QR kódu a účetním programem s podporou QR Faktury, místo ručního typování údajů naskenuje z papírové faktury QR kód a tím se mu předvyplní příslušná pole účetního záznamu v účetním programu. Uživatel může údaje zkontrolovat a případně opravit. Tím nejen roste uživatelská spokojenost, ale také klesá chybovost zadání. Podle prezidentky Komory Petry Pospíšilové nabývá automatizace přenosu dat faktur na důležitosti zejména v souvislosti s kontrolními hlášeními, kdy „využití QR Faktury významně přispěje k tomu, aby odběratel reportoval do kontrolního hlášení stejné údaje jako jeho dodavatel. Dojde tak k podstatnému snížení počtu vad kontrolního hlášení jen z důvodu nepřesného přepisu dat a také snížení nákladů na vydávání výzev oběma stranám obchodu k odstranění těchto vad.“

Při přípravě standardu QR Faktury byly plně využity možnosti integrace s již zavedenou a rozšířenou QR Platbou. Na faktuře tak bude k dispozici stále jen jeden QR kód, který obsahuje jak platební údaje pro zadání bankovního platebního příkazu, tak účetní údaje pro účetní programy.

Softwarové firmy, nabízející ekonomické a účetní programy, již nyní pracují na zapracování QR Faktury do svých produktů, aby uživatelé, zejména zpracovatelé papírových faktur na straně daňových poradců, účetních nebo podnikatelských subjektů, mohli částečně zautomatizovat jejich zpracování. Výhodou je především úspora času a snížení chybovosti při ručním zpracování.

 

Martin Janeček, generální ředitel GFŘ o projektu říká: „Obecně tento projekt vnímáme jako určitou podporu pro zajištění nižší míry chybovosti při pořizování přijatých daňových a účetních dokladů do účetních systémů.

Podrobnosti o projektu jsou k dispozici na www.qr-faktura.cz, kde jsou uvedeny i subjekty z podnikatelské, státní i veřejné správy, které QR Fakturu podporují a jejichž počet stále narůstá. QR Faktura není komerční produkt. Pro používání není třeba žádná registrace, ani žádná licence.

Komora daňových poradců ČR tak prostřednictvím QR Faktury přináší nástroj, díky němuž se zjednoduší život podnikatelům, daňovým poradcům a účetním.“ říká tajemník Komory Radek Neužil.

Sdílejte na sociálních sítích!!


Ing. Petra Pospíšilová

prezidentka KDP ČR
T: +420 731 423 975

E: ppospisilova@csob.cz

H: www.kdpcr.cz

Ing. Radek Neužil, LL.M.

tajemník KDP ČR
T: +420 602 501 092

E: neuzil@kdpcr.cz

H: www.kdpcr.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. Kateřina Foretová

manažer PR

T: +420 605 205 705

E: foretova@kdpcr.cz

 

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 645 daňových poradců a eviduje 908 společností vykonávající daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy.

Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient