Kopřivnická společnost TAWESCO se dohodla s odbory

Kopřivnický výrobce lisovacího nářadí, výlisků a svařenců TAWESCO docílil dohody s odbory na období dalších dvou let. Tato výrobní společnost, která do roku 2011 patřila pod Tatra a.s., je dnes součástí skupiny PROMET GROUP, která taktéž vlastní minoritní podíl v kopřivnické TATRA TRUCKS a.s. Celkově TAWESCO vytváří takřka 900 pracovních míst a řadí se tak mezi významné zaměstnavatele v regionu.

Po dvouměsíčním vyjednávání se vedení společnosti TAWESCO Kopřivnice dohodlo se sociálními partnery, odborovou organizací OS KOVO VÚ Tatra, na obsahu kolektivní smlouvy na období let 2016 až 2017. Tuto dohodu potvrdili ve čtvrtek 7. 1. 2016 svými podpisy jednatelé TAWESCO, pánové René Matera a Pavel Lazar, společně s předsedou odborové organizace OS KOVO VÚ Tatra panem Jiřím Krutilkem.

Předmětem dohody je vedle sjednání doby platnosti kolektivní smlouvy na 2 roky zejména formulace mzdového vývoje realizovaného primárně zvýšením sazeb osobního ohodnocení a měsíčních prémií. Dále pak zvýšením vybraných příplatků a odměn zvýhodňující práci v odpoledních a nočních směnách a při odpracování plánovaného fondu pracovní doby.

Mimo jiné bylo také sjednáno navýšení maximální částky příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, a to 1000 Kč měsíčně na zaměstnance. „Celkové dohodnuté zvýšení stanoveného průměrného měsíčního výdělku ve srovnání s rokem 2015 takto činí +4 %, což pro naše zaměstnance znamená zhruba 1000 Kč navíc,“ uvedl personální ředitel společnosti Petr Holibka.

Představitelé obou jednajících stran ocenili věcný a konstruktivní přístup při hledání a přijímání kompromisů, které vedly k dosažení dohody zejména v oblasti struktury a míry mzdového růstu. Tento by měl být pro zaměstnance motivující. Dohoda podpoří dosahování náročných cílů zaměstnavatele, jež jsou primárně zaměřeny na další rozvoj a dlouhodobou perspektivu růstu ve svém oboru podnikání v duchu firemní vize: „Společně mezi nejlepší“.

„Jde nám především o ucelenou formu dohody ve všech společnostech a vzájemnou prospěšnost, což se nám daří,“ uvedl předseda odborové organizace OS KOVO VÚ Tatra Jiří Krutilek.

Dohoda s odbory ve výrobní společnosti TAWESCO je tedy dalším krokem k ucelení jednotné vztahové harmonizace v celém průmyslovém areálu v Kopřivnici pro období dalších dvou let.

Kontakt:

PROMET GROUP a.s.

Oddělení marketingu – Denisa Materová

marketing@prometgroup.eu

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient