PORR vstoupila na britský trh

PORR vstoupila na britský trh

Joint venture společností Skanska, PORR a A.Hak postaví plynovod Humber Pipeline

National Grid pověřil joint venture skládající se ze společností Skanska UK, PORR Bau GmbH a A.Hak projektováním a výstavbou vysokotlakého plynovodu v tunelu pod řekou Humber spojující Paull a Goxhill. Nové potrubí má nahradit stávající plynovod, který vede říčním korytem. Uvedený joint venture postaví také 5 km dlouhý tunel, ve kterém bude položeno ocelové potrubí o průměru 42 palce. Doba výstavby celého projektu bude tři roky, celkové náklady budou činit zhruba 150 mil. GPB (186 mil. EUR). Smlouva byla uzavřena s výhradou souhlasu plánovacího úřadu s výstavbou náhradního plynovodu, jehož vydání se očekává v září 2016.

Karl-Heinz Strauss, CEO PORR, komentuje: „Tato zakázka je obrovským projevem důvěry. Humber Pipeline je významný a velký projekt, vyžadující know-how a technické experty. Náš joint venture v sobě dokonale soustřeďuje všechny potřebné kompetence. V tom spatřujeme rozhodující přidanou hodnotu pro našeho zadavatele, National Grid. Pro nás je tento plynovod prvním projektem ve Velké Británii. Sázíme na spolupráci se silnými místními partnery – tato strategie se již osvědčila a zároveň nám otevírá další možnosti na novém a atraktivním trhu, který přibyl na mapě PORR.“

Phil Croft, působící u National Grid jako senior project manager, uvádí: „Tento plynovod bude celosvětově nejdelším, který je celý veden tunelem. Takový projekt vyžaduje kompetentní partnery, disponující know-how a dobrými referencemi. Joint venture skládající se ze společností Skanska, PORR a A.Hak byl během celého procesu výběrového řízení se svými odbornými znalostmi a zkušenostmi velmi přesvědčivý. Proto jsme přesvědčeni, že jsme vybrali správného partnera pro realizaci tunelu a plynovodu – a to ve velmi frekventované řece s ekologicky citlivým okolím.“

Jménem joint venture vyjadřuje svou spokojenost Colin Nicol, operations director firmy Skanska: „Jsme hrdí na to, že jsme tuto zakázku získali. Náš joint venture v sobě spojuje mezinárodní zkušenosti a stojí na dobré spolupráci, což je předpokladem pro realizaci inovativních výkonů. Nový plynovod přispěje k tomu, aby National Grid mohl zásobovat miliony lidí.“

Podrobnosti k 5,4 km dlouhému plynovodu mezi Paullem a Goxhillem

Plynovod pod řekou Humber je součástí národního zásobovacího systému. Spojuje důležitý terminál v Easingtonu na pobřeží East Yorkshire s další sítí. Toto potrubí zásobuje plynem miliony zákazníků v celém Spojeném království.

V průběhu doby došlo vlivem přílivu a odlivu v korytu řeky Humber k erozi a částečnému odkrytí stávajícího plynovodu. V roce 2010 se našlo inovativní, krátkodobé technické řešení pro ochranu potrubí. Vzhledem k velkému významu plynovodu rozhodl National Grid o výstavbě nového potrubí, který bude veden v tunelu pod řekou Humber, jako o dlouhodobém řešení. Tento plynovod bude napojen na stávající lokality AGI („Above Ground Installation“) National Grid v Paullu a Goxhillu. Jeho délka bude 5,4 km, z toho 5 km v tunelu. Potrubí bude mít průměr až 42 palců (1.055 mm).

Přehled základních dat a faktů:

Délka potrubí 5,4 km

Průměr potrubí 42 palců (1.055 mm)

Délka potrubí v tunelu 5 km

Hloubka tunelu 35 metrů

Průměr tunelu 3 až 4 metry

Doba výstavby potrubí přibližně 35 měsíců

Doba výstavby tunelu přibližně 12 měsíců

Tlak plynu 70 bar

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient