Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2016 (Tisková zpráva vydaná dne 13. ledna 2016 organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.).

Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2016 je od 26. do 27. 1. 2016, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin.

Místem konání veletrhu je výstaviště PVA Expo Praha Letňany, hala 4.

Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. U středoškolských studentů návštěva veletrhu významně ovlivňuje zaměření maturity a následného studia po maturitě. Na veletrhu bude zastoupeno 184 samostatných vystavovatelů, více než 300 fakult a přes 3500 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách. Každý student návštěvou veletrhu získá

– vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí,

– informace o přijímacím řízení a podmínkách studia,

– tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení,

– elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů a dalšími informacemi o studiu,

– možnost zdarma využít služeb testovacího centra,

– zdarma poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách,

– možnost konzultace s kvalifikovanými kariérovými poradci,

– zdarma poradenství při výběru studia v zahraničí,

– pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz před návštěvou veletrhu je připraven tištěný návod „Jak na VŠ“ a „Slovníček VŠ pojmů“.

Význam veletrhu a jeho společenská potřeba neustále roste, což se odráží v rostoucím zájmu o veletrh od státní správy, vystavovatelů, diváků i zahraničních subjektů. Veletrhu Gaudeamus věnuje pozornost řada politiků a veřejných činitelů, kteří mu přikládají velký význam. Nad letošním veletrhem převzali záštitu:

– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

– Rektor Českého vysokého učení technického v Praze, pan prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.

– Poslankyně Parlamentu České Republiky, paní Doc. RNDr. Anna Putnová, CSc., MBA

– Poslanec Parlamentu České Republiky, pan Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

– Hejtman Středočeského kraje, pan Ing. Miloš Petera

– Radní hl. m. Prahy pro oblast školství a volného času, paní Ing. Mgr. Irena Ropková

– Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice, pan Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven

– Velvyslanec Francie v České republice, pan Jean-Pierre Asvazadourian

– Velvyslanectví Kanady v České republice

Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný složením vystavovatelů, servisem pro diváky a výchovné poradce. Na veletrhu budou tradičně vystavovat téměř všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol bude zastoupeno 63 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 11 zemí, nejenom z členských států Evropské unie. Zahraniční univerzity a vysoké školy přijedou z Velké Británie, Dánska, Německa, Francie, Švýcarska, Nizozemí, Rakouska, Turecka, Lichtenštejnska, Slovenska a Kanady.

V průběhu IX. ročníku veletrhu Gaudeamus budou probíhat i doprovodné programy:

– Tradičním doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškovém sále umístěném v hale 4 výstaviště. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2015/2016.

– Doprovodný programu s názvem „Věda pro život“, jehož cílem je umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit. Prezentované přírodní jevy, zajímavé poznatky a technologické novinky si návštěvníci mohou sami na výstavišti vyzkoušet. Doprovodný programy „Věda pro život“ pomůže studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje představu o budoucím uplatnění.

– K tradičním doprovodným programům patří „Poradenský servis“, který je na veletrh zdarma k dispozici již sedmým rokem. V letošním roce jsou služby poradenského servisu rozšířené o testovací centrum s testem „Na co se hodíš“. Test je určen studentům, kteří nevědí, jaký obor mají studovat.

– Pro studenty se zájmem o studium v zahraničí je připraveno rozšířené Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii. Poradenské centrum studentům pomůže s volbou vhodné univerzity, přijímacím procesem, veškerými formalitami před odjezdem i se zajištěním letenek a ubytování. Mimo Poradenského centra jsou pro zájemce připraveny kompletní informace o studiu ve Francii ve stánku organizace Campus France a Kanadě ve stánku Velvyslanectví Kanady. Informace o studiu na univerzitách v Dánsku poskytne stánek Scandinavian Study.

– Letošní novinkou je zařazení nabídky kariérového poradenství přímo na veletrhu. Studentům budou ke konzultacím k dispozici kvalifikovaní kariéroví poradci z Národního ústavu pro vzdělávání a Sdružení pro kariérové poradenství a rozvoj kariéry. Studenti zde mohou konzultovat všechny otázky související s volbou budoucího studia a kariéry.

Pro odborné návštěvníky je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce.Informační set a systém obdrží každý registrovaný pedagog, po předložení vyplněné volné vstupenky v informačním stánku situovaném ve vstupní hale před halou 4. Informační systém pro výchovné poradce je aplikací na CD, ve které jsou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Systém aktuálně obsahuje 685 vzdělávacích institucí a přes 5990 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a seznamů.

Kontakt:

Dana Jakubjanská, DiS.

asistentka ředitele

MP-Soft, a.s.

Příkop 4

604 16 Brno

tel: 545 176 136

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient