Financial Close pro obchvat Bratislavy D4-R7

Konsorcium „Obchvat Nula”, tvořené společnostmi Cintra, Macquarie Capital a PORR AG, realizuje jeden z největších PPP projektů v oblasti infrastruktury ve střední Evropě

Uzavření smluv o financování a souvisejících zajišťovacích institutů (financial close) znamená oficiální zahájení realizace projektu D4-R7 kolem Bratislavy, který zahrnuje celkově téměř 60 km komunikace. Jedná se o jeden z největších projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) v oblasti infrastruktury ve střední Evropě. Celková výše investice je téměř jedna miliarda eur. Koncem května dospělo konsorcium „Obchvat Nula”, skládající se ze společností Cintra, Macquarie Capital a PORR AG, ke commercial close.

„Tato zakázka dokazuje, že jsme se svým know-how, se svými technickými experty v oblasti infrastruktury a se svým týmem ceněným partnerem na mezinárodní scéně. Zároveň je to výsledek naší strategie rozumného růstu, jejímž cílem je expandovat s našimi špičkovými produkty a službami na vybrané trhy,“ chválí svůj tým Karl-Heinz Strauss, předseda představenstva PORR AG.

A konsorciem ke společnému úspěchu1464092588_mapaobchvatbratislavyd4-r7

Španělsko-australsko-rakouské trio, tvořené společnostmi Cintra, Macquarie Capital a PORR AG, odpovídá v rámci 30leté koncese za projektování, kompletní výstavbu, financování i za provoz a údržbu projektu. Koncesionář zadal zakázku na stavební práce společnému podniku složenému z Ferrovial Agroman a PORR Bau GmbH. Objem této stavební zakázky činí přibližně 860 mil. eur.

Stavební práce mají být ukončeny na konci roku 2020. Poté vstoupí v účinnost 30letá koncese na provozování a údržbu. Finančním poradcem konsorcia je společnost Macquarie Capital. Na financování se podílí Evropská investiční banka (EIB) částkou přibližně 426 mil eur.

Podrobnosti o projektu D4-R7

Projekt D4-R7 zahrnuje výstavbu přibližně 27 km dlouhého úseku dálnice D4 mezi Jarovcemi a Račou a přibližně 32 km dlouhého úseku rychlostní silnice R7 mezi Prievozem a Holicemi. Nově vybudovaný úsek komunikace povede k výraznému snížení dopravního zatížení v Bratislavě. Pro tisíce lidí dojíždějících do města dennodenně ze severovýchodu, resp. z jihu, bude jejich cesta do práce rychlejší a bezpečnější.

Fakta a čísla ve zkratce

Typ projektu: komunikace

Délka:27km úsek dálnice a 32km úsek rychlostní silnice

Výše investice:přibližně 1 miliarda eur

Koncesionář:Cintra Macquarie Capital a PORR AG

Zhotovitel: Ferrovial Agroman a PORR Bau GmbH

Ukončení výstavby: 4. čtvrtletí 2020

Předmět činnosti: projekt, výstavba, financování, provozování a údržba (30 let)

Informace o společnosti Ferrovial

Ferrovial je jedním z největších poskytovatelů infrastruktury a služeb pro města po celém světě a věnuje se rozvoji dlouhodobých a trvale udržitelných řešení. Společnost má 74.000 zaměstnanců a je aktivní ve 20 zemích. Aktivity Ferrovial jsou zaměřeny na čtyři oblasti: poskytování služeb, dálnice (dceřiná společnost CINTRA), budovy a letiště.

Cintra Infraestructuras, dceřiná společnost společnosti Ferrovial, je jedním z předních soukromých developerů v oblasti dopravní infrastruktury ve světě, co se týká počtu projektů a objemu investic. S celkovou výší investic 19 600 mil. eur působí v Kanadě, Spojených státech, Austrálii a Evropě. V současné době Cintra spravuje portfolio 27 koncesí na celkem 1920 km. Tato aktiva zahrnují dálnici 407 ETR v Kanadě, dálnici North Tarrant Express v USA a Ausol ve Španělsku.

Informace o společnosti Macquarie

Skupina Macquarie Group (Macquarie) je světovým poskytovatelem bankovních, finančních, poradenských a investičních služeb a služeb v oblasti řízení fondů. Macquarie, která byla založena v roce 1969, provozuje 64 poboček v 28 zemích a zaměstnává více než 14 300 lidí. K 31. březnu 2016 dosáhla celková výše spravovaných aktiv cca 256 mld. liber. Macquarie Capital je poradenskou společností Macquarie Group pro oblast kapitálových trhů a kapitálových investic do financování podnikání. Macquarie Capital poskytuje poradenské služby v oblasti strategických fúzí (M&A) a získávání kapitálu a buduje dlouhodobé vztahy s klienty na základě investování kapitálu do jejich projektů a společností. Během posledních pěti let Macquarie poskytla po celém světě poradenské služby nebo prostředky pro PPP projekty a financování v hodnotě více než 30 mld. eur.

Informace o společnosti PORR

Společnost PORR byla založena v roce 1869 a od té doby je kótována na Vídeňské burze, takže je jednou z nejstarších na burze kótovaných rakouských společností. Dnes je PORR největší stavební společností v Rakousku a jednou z předních společností v Europě. Jako poskytovatel komplexních služeb působí tato skupina v oblasti moderního stavebního průmyslu v rámci výstavby budov, pozemního stavitelství, výstavby infrastruktury a environmentálního inženýringu: od plánování, financování a výstavby až po provozování. Ať se jedná o bytovou výstavbu nebo složité projekty infrastruktury, PORR realizuje projekty jakékoli velikosti. Z geografického hlediska PORR zaměřuje svou činnost na střední a východní Evropu a vybrané mezinárodní trhy, jako je Katar. PORR nabízí komplexní rozsah služeb na svých domovských trzích v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Polsku a České republice. S přibližně 14 000 zaměstnanci dosáhla produkce společnosti PORR v hospodářském roce 2015 přibližně 3,5 mld. eur.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient