Firmy chtějí stále výkonnější zaměstnance. Jak být efektivnější?

Firmy chtějí stále výkonnější zaměstnance. Jak být efektivnější?

V posledních letech je stále markantnější tlak na to, aby rozvoj a vzdělávání zprostředkované zaměstnavatelem prokazatelně vedlo ke zvýšení výkonnosti. S tím jde ruku v ruce trend validního měření a analyzování efektivity vykonané práce. Zaměstnavatelé mají dnes k dispozici nepřeberné množství nástrojů a technologií, jak mapovat výkonnost zaměstnanců, případně jak rozvíjet a posilovat jejich efektivitu.

Business man climbing on red graph arrow concept on background
Business man climbing on red graph arrow concept on background

Je logické, že manažeři budou mít jiné potřeby než řemeslníci. Ovšem právě manažerova rozhodnutí ovlivní firmu jako celek. Manažer zodpovídá za chod organizace, řídí a provozuje ji v zájmu vlastníků a veškeré činnosti provádí ve snaze o dlouhodobou prosperitu a rozvoj. Musí mít vizi a přehled o současné situaci, musí umět správně komunikovat a systémově myslet. Ideální manažer se chová vždy eticky, umí se pro danou věc nadchnout a být vzorem pro ostatní. Nebojí se změn a v neposlední řadě na sobě neustále pracuje a je ochotný se celoživotně vzdělávat.

„Vzdělávání a rozvoj manažerů jsou důležitými body pro zvyšování konkurenceschopnosti celé firmy. V dnešní době se však nejedná pouze o rozšiřování odborné kvalifikace, ale je potřeba věnovat pozornost i formování osobnosti, chování a sociálním oblastem života, které představují například partnerské vztahy, trávení volného času a seberealizaci,“ říká ředitel vzdělávacího institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

Na zaměstnance jsou bez ohledu na jejich pracovní pozici kladeny stále větší nároky. Zaměstnavatelé očekávají vysokou kvalifikaci, samostatnost, vysokou míru odpovědnosti, kreativitu, neustálé zvyšování míry nasazení a iniciativu. Zaměstnanec dnes již nevystačí s vědomostmi, které nabyl během studia. Příkladem může být nebývalý rozvoj užití nových technologií. Za poslední dekádu se nové technologie staly součástí téměř každé pracovní pozice. Nevyhýbá se tedy ani lidem v předdůchodovém či důchodovém věku.

Čeští zaměstnavatelé přitom neodmítají možnost financování vzdělávacích kurzů jako součást benefitního zaměstnaneckého systému. Institut CEMI si nechal vyhotovit renomovanou agenturou IPSOS průzkum mezi českými vlastníky firem. Z průzkumu vyplynulo, že by do vzdělání podřízeného (za kalendářní rok) nejčastěji investovali částku v rozmezí 30.001 až 70000 korun. Méně než 30.000 korun by do svých pracovníků vložilo 23 %, naopak větší obnos je ochotno zaplatit téměř 40 % dotázaných (70.001 až 100.000 korun tvoří 20 % a 100. 001 až 150.000 korun 19 %).

Vzdělávací institut CEMI poskytuje do 31. července 2016 v rámci oslav pátého výročí vzniku všem zájemcům výjimečné slevy – školné ročního online programu MBAči LLM je možné získat již od 85 tisíc korun bez DPH. Zájemci mohou volit celkem z devíti studijních oborů, které jsou vyučovány v českém či anglickém jazyce odborným týmem lektorů, který studentům předává své dlouholeté manažerské zkušenosti z praxe.

CEMI (Central European Management Institute)

Institut CEMI byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. Studium trvá 1 rok a je dostupné především studentům z České a Slovenské republiky. Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. MBA programy v angličtině jsou celosvětově využitelné a jsou vyučovány mezinárodním týmem lektorů. S více než 800 úspěšnými absolventy a 400 současnými studenty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. Institut CEMI je držitelem certifikátu partnerství projektu Tango, jenž podporuje zdravotně znevýhodněné manažery. Již čtvrtým rokem také spolupracuje s projektem Ocenění českých podnikatelek, který koresponduje s posláním institutu poskytovat vzdělání, které vás podpoří v profesním i osobním růstu. Více informací naleznete na www.cemi.cz.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient