INSPO 2016

INSPO 2016: Česko je nano i pro zdravotně postižené

Česko je nano je projekt na podporu nanotechnologického průmyslu v ČR. Ve výzkumu i výrobě nanotechnologií se ČR řadí k předním zemím ve světě. Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami 12. března 2016 v Kongresovém centru Praha ukáže, že nanotechnologie mohou v mnoha oblastech pomáhat také lidem se zdravotním postižením.

Nové technologie a chytré materiály se stávají hybatelem 21. století. Změní už velmi brzo naše životy takovým způsobem, že se bude mluvit o další průmyslové revoluci. Asociace nanotechnologického průmyslu ČR sdružuje několik firem, které vyvinuly výrobky pro zdravotně postižené a hendikepované občany. V úvodní přednášce konference INSPO budou představeny materiály společnosti Nanovia a z nich vyrobené produkty, dále bude prezentována technologie fotokatalytických nátěrových materiálů společnosti Advanced Materials, výrobky společnosti Jimiplet, Nanotrade a PARDAM.

Na konferenci INSPO zazní celkem 25 přednášek. Dopolední program bude společný pro všechny účastníky, odpoledne bude pokračovat ve třech sekcích. První bude zajímat především uživatele se zrakovým postižením. Dozvědí se mimo jiné o nových alternativních způsobech ovládání tabletů a mobilních telefonů, o možnostech chytrého telefonu se systémem Android pro cestování, pohyb a sledování polohy osob se zrakovým postižením. Dvěma přednáškami se představí i slovenští tvůrci.

Druhá sekce nabídne ukázky nových aplikací podporujících vzdělávání dětí se specifickými potřebami, nebudou chybět příklady využití informačních a komunikačních technologiích při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V premiéře zde bude představen pilotní program sociálního bankovnictví, v rámci kterého Česká spořitelna nabízí neziskovkám a společnostem se sociálním přesahem speciální péči, financování, vzdělávání a mentoring.

Třetí sekce je zaměřena na technologie pro osoby se sluchovým postižením a škála témat je velmi pestrá – od kochleárních implantátů přes přepisovatelské služby online, evakuaci sluchově postižených až po titulky pro neslyšící u divadelních představení.

Ve všech sekcích bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis, který budou moci účastníci se sluchovým postižením sledovat buď na plátně, nebo na vypůjčených tabletech.

Účast na konferenci je za silně dotovaný poplatek 300 Kč (platí se u prezence), který zahrnuje i průběžné občerstvení a oběd a sborník na CD. Osoby s průkazem OZP platí 200 Kč, osobní asistenti mají vstup zdarma.

Registrace na konferenci je v plném proudu, kapacita sálu je již zaplněna ze tří čtvrtin. Proto organizátoři z BMI sdružení doporučují nenechávat registraci na poslední chvíli, kdy už může být pozdě. Registrační formulář se nachází na stránce s programem konference http://inspo.cz/inspo-2016.

Konferenci doplní výstavní část, na které tři desítky organizací představí nejrůznější pomůcky, programy a projekty usnadňující život lidem se zdravotním postižením. Zatímco program přednášek je již uzavřen, zájemci o účast ve výstavní části mohou ještě poslat svoji nabídku na adresu info@helpnet.cz.

Generálním partnerem konference INSPO je Nadace Vodafone, partnery jsou AutoCont CZ, ČSOB, Superhosting a Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet.

Kontakt:

Jaroslav Winter

BMI sdružení, z.s.

winter@brezen.cz

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient