Konference Betonové vozovky 2016

6. konference s mezinárodní účastí představí účastníkům aktuální trendy ve využití betonových technologií pro silně zatížené komunikace.

Dne 22. září se uskuteční v Čestlicích u Prahy 6. konference Betonové vozovky s mezinárodní účastí pod záštitou Ing. Jana Kroupy, generálního ředitele ŘSD ČR. Na konferenci vystoupí 10 zahraničních odborníků a osm českých přednášejících, kteří se ve svých příspěvcích budou věnovat jednak praktickým zkušenostem s realizací betonových vozovek u nás i v zahraničí, tak i novým technologiím a pracovním postupům.

Pro svoje vlastnosti se betonové vozovky používají zejména pro silně zatížené komunikace, na rozdíl od asfaltových vozovek se totiž vyznačují vysokou odolností proti deformacím, navíc jsou nehořlavé, a proto představují ideální řešení pro vozovky v tunelech. Důležitou, z hlediska bezpečnosti a ekologie však ještě nedoceněnou vlastností je fakt, že nepohlcují, ale odrážejí světlo a sluneční paprsky. Na tyto výhody cementobetonového krytu opětovně upozornili ve své přednášce odborníci z Rakouska. Světlý povrch cementobetonového krytu a vysoká odolnost proti zatížení přispívají rozhodujícím způsobem k bezpečnosti silničního provozu i ke snižování povrchové teploty pozemních komunikací a tím ke zlepšení životního prostředí ve městech.

„Důležitým kvalitativním posunem v technologii se stalo provádění betonových vozovek s povrchem z obnaženého kameniva. Tato technologie se používá i při modernizaci dálnice D1 a zajišťuje zvýšení odolnosti povrchu vozovky proti smyku. To je důkazem, že betonové technologie procházejí neustálým vývojem a konference je tak výjimečnou příležitostí pro výměnu názorů a zkušeností mezi odborníky z ČR i zahraničí,“ uvádí Ing. Marie Birnbaumová z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Téměř 250 účastníků konference si mimoto vyslechne v šesti odborných blocích příspěvky týkající se

– rozsáhlé rekonstrukce betonových ploch na letišti Václava Havla v Praze

– použití betonových vozovek nejen na dálnicích; využití světlého povrchu krytu ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ke snížení povrchové teplot a tedy ke zlepšení životních podmínek ve městech

– použití betonových vozovek pro ekonomicky výhodné betonové silnice nižších tříd ve venkovských oblastech

– PPP projektů pro betonové vozovky

– modernizace dálnice D1 z hlediska projektování, zkušeností z provádění při stavbě s návrhem na řešení problémů

– návrhu řešení možných poruch stávajícího způsobu provedení styku cementobetonového krytu s krytem z asfaltových hutněných vrstev na základě teoretického rozboru podélných změn krytu vlivem teploty a vlhkosti

– předcházení poruch způsobených alkalicko-křemičitou reakcí v betonu identifikací potenciálně nebezpečného kameniva a možného vývoje této problematiky z hlediska materiálů do betonu

– dosavadních výsledků protismykových vlastností na površích cementobetonových krytů s obnaženým kamenivem v ČR

– nástinu optimálního řešení hlučnosti cementobetonových krytů v zahraničí.

O konferenci Betonové vozovky:

České konference zabývající se problematikou betonových vozovek jsou pořádány od roku 2002 ve dvouletých intervalech. V roce 2014 byl tento interval přerušen s ohledem na konání „12. konference o betonových vozovkách“ (12th International Sympozium on Concrete Roads), kterou organizovaly VUMO (Výzkumný ústav maltovin Praha) a EUPAVE (European Concrete Paving Association) v Praze.

Odbornými garanty 6. konference Betonové vozovky jsou: Svaz výrobců cementu ČR, Dálniční stavby Praha, a.s., Skanska a.s., Metrostav a.s. a EUROVIA CS, a.s.

Realizátorem konference je Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Mediálními partnery jsou časopis Stavebnictví a Beton TKS.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient