Podnikatelky mají dynamický podíl na růstu ekonomiky

Na slavnostním galavečeru byly oceněny vítězky 8. ročníku celorepublikového projektu Ocenění Českých Podnikatelek.

Nejúspěšnější české podnikatelky získaly ocenění ve třech kategoriích podle velikosti firmy a také tři speciální ocenění pod patronací generálního a hlavních partnerů projektu. OCP bylo založeno v roce 2008 a jeho cílem je podpora českých žen, podnikatelek.

„Počet přihlášených žen roste každým rokem a to je pro mě důkazem, že se naplňuje jedno z důležitých poslání projektu – budovat hrdé Česko! Přejeme si nalézt a představit české ženy podnikatelky, které naplnily své sny a touhy v pracovním životě a jsou ochotny se o ně podělit a inspirovat další. Každá z oceněných žen měla jiný motiv začít podnikat a má jiný životní příběh, ale mají společnou vnitřní sílu, která bude nyní inspirovat a povzbuzovat ostatní. Společnou vlastností je vytrvalost, nadšení, zodpovědnost a odhodlání,“ říká zakladatelka projektu, Helena Kohoutová.

Na základě ratingu a skóringu odborného garanta projektu, kterým je CRIF – Czech Credit Bureau, bylo letos vybráno 17 929 obchodních společností vlastněných ženami. Do semifinále pak odborný garant nominoval a doporučil 649 českých podnikatelek s obratem od 10 miliónů Kč ročně do cca 4 miliard Kč ročně. Z tohoto počtu vzešlo 86 finalistek, které porotci osobně kontaktovali, protože v projektu se kromě ekonomických výsledků hodnotí také osobní a podnikatelský příběh.

V kategorii Malá firma se letos kvalifikovalo 55 finalistek, v kategorii Střední firma je to 21 finalistek a konečně v kategorii Velká firma postoupilo 10 finalistek.

„Pravidelně aktualizované statistiky o vývoji ve firmách zpracované z aplikace Cribis ukazují, že za období 2005 – 2015 vzrostl z 9% na 14% podíl obchodních společností výhradně ve vlastnictví žen. Z tohoto trendu je zřejmé, že ženy jsou stále lépe připraveny na sebe vzít i rozhodující odpovědnost za řízení firem. Tento trend hodnotím pozitivně a věřím, že bude pokračovat i v budoucnosti.

Není přitom náhodou, že nejvíce, konkrétně více než třetina žen, aktuálně podniká v obchodu. Z praxe totiž dobře vím, že ženy jsou příjemné, ale zároveň vytrvalé a důsledné ve vyjednávání, což jsou jistě vhodné vlastnosti k tomu, aby byly v této oblasti podnikání úspěšné“ sděluje k aktuálnímu ročníku soutěže místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger.

Auditor projektu, poradenská firma NSG Morison, rovněž každoročně připravuje analýzu chování českých podnikatelek. Petr Šíma, zakládající partner této poradenské firmy, komentuje: „Přestože sledované firmy vlastněné ženami již překonaly finanční krizi, obraty a nasmlouvané zakázky mají stoupající tendenci, budoucí vyhlídky na zachování firmy jsou stále alarmující. 70 % firem po 15-20 letém podnikání nemá jasného nástupce. Ženy, na rozdíl od mužů, méně lpí v podnikání na maximálním výkonu, co se zisku týče a více upřednostňují i lidskou stránku podnikání, což je výhoda, avšak pro variantu případného prodeje firmy nedosahují zajímavého EBITU, který by přilákal případného investora.“

Celoroční záštitu celému projektu udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. „O udělení záštity jsem nepochyboval ani vteřinu. Vždyť máme tolik schopných manažerek, majitelek firem, které dokázaly vybudovat a řídit své firmy a k tomu plnit i své náročné rodinné povinnosti. Jejich práce a nasazení jsou úctyhodné,“říká ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Nad slavnostním galavečerem poskytla záštitu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Dovolte, abych ocenila vaše aktivity, které podporují české ženy, podnikatelky. Mohu Vás ujistit, že podporuji projekt, který oceňuje transparentní firmy s dobrými ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na jejich hodnoty a společenskou zodpovědnost drženou v rukou českých žen,“ uvedla ministryně ve svém vyjádření.

Na galavečeru bylo vyhlášeno 12 vítězek v kategoriích malá, střední a velká firma, Cena ČSOB – Výjimečná podnikatelka, Cena za inovativní řešení pod patronací Allianz a Výjimečný růst firmy pod patronací Microsoft:

Vítězky 8. ročníku projektu:

MALÁ SPOLEČNOST

1. Home Care Promedica, s.r.o.Lucie Viterová

2. AVIAN-M.Z. s.r.o.Petra Lauberová

3. Prokontrol s.r.o. Karolina Pokorná

STŘEDNÍ SPOLEČNOST

1. NC WEGA spol. s r.o.Ivana Černohorská

2. Advantage Consulting s.r.o. Olga Hyklová

3. ROMEX s.r.o. Jana Kotková

VELKÁ SPOLEČNOST

1. SIKO KOUPELNY a.s. Jaroslava Valová

2. DAMA spol. s r.o. Iveta Kotenová

3. Aliaz – Ocelové konstrukce s.r.o. Eva Pešková

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Stroom Dub o.p.s. Pavla Čechová Švepešová

„Jsem velmi ráda, že jsme v letošním ročníku ocenili podnikatelku výjimečnou nejen z hlediska ekonomických výsledků jejích firem, ale především ženu, která se věnuje velmi prospěšným sociálním projektům a svým osobním nasazením pozitivně ovlivňuje život ve svém regionu,“ říká Michaela Lhotková, ředitelka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft

ELRON CZ s.r.o. Eva Vejšická

„9 z 10 společností Fortune 500 z roku 1955 již nyní neexistuje. Důvod je prostý. Tyto společnosti neinovovaly dostatečně rychle.

Jenže i inovace se mění – dříve byly skokové a nárazové, například v IT bylo běžné inovovat jednou za 3-5 let. Každá inovace znamenala vysokou investici, což některé společnosti odrazovalo, ale ty, které tyto náklady byly ochotny zaplatit, získaly obrovskou konkurenční výhodu. Toto se nyní změnilo – cloudové technologie dávají i menším společnostem možnosti, které dříve byly dostupné pouze pro velké podniky.

Především ale nabízejí inovaci jako službu – cloudová řešení se postupně vylepšují, takže neustále máte ty nejnovější funkce jako první na trhu. A to bez velkých pořizovacích nákladů, což představuje ideální řešení pro malé a střední podniky,“doplňuje Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy, Microsoft ČR.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Allianz

TEREZIA COMPANY s.r.o. Terézia Svátová

„Allianz pojišťovna dlouhodobě podporuje inovační prostředí a inovace obecně. Chápeme proto, jak obtížné je vrhat se do neznáma a sázet na nevyzkoušené postupy. Za hlavní faktory, z vlastní zkušenosti, považujeme odvahu, vizi, energii a sílu dotáhnout nové věci až ke zdárnému konci. Je důležité, aby firma zdravě prosperovala a uměla se inovativně vyrovnat i s nepříznivým vývojem situace na trhu. Naše letošní vítězka, paní Terézia Svátová, se společností TEREZIA COMPANY s.r.o., velmi inovativně podtrhuje ve svém podnikání zdraví a jeho nezbytnou podporu i v době, kdy se zdraví být cítíme a to za pomoci přírodních preparátů. Výrobky této společnosti i já sama dlouhodobě využívám a těší mne další řady výrobků, které společnost TEREZIA COMPANY s.r.o., uvádí na trh a je v tom velmi úspěšná,“shrnuje regionální ředitelka společnosti Šárka Dolanská.

Hodnotící kritéria:

Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2011-2013, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2013) a hodnocení iRating ve stupních 1-11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

Rozdělení soutěžních kategorií:

V první kategorii „Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10-30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30-80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

Dále se hodnotí 3 zvláštní ocenění:

„CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKTELKA“ hodnotí vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti.

„CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft“ hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází.

„CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Allianz“. Hodnotí se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

Více o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Kontakt:

Agentura Helas, s.r.o.

Tel: 220 570 708

Email: helas@helas.org

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient