Konference – Rodina v profesním životě ženy

Konference – Rodina v profesním životě ženy

Konference Rodina v profesním životě ženy je pořádána k Mezinárodnímu dni žen a budou na ní prezentovány výstupy z projektu Rodinné zázemí žen v rozhodovacích pozicích a zazní výpovědi Islandských žen. Je nám velkou ctí, že na této akci bude paní ministryně Mgr. Michaela Marksová a paní Siri Ellen Sletner velvyslankyně Norského království křtít knihu, která představí modely rodinného zázemí žen v rozhodovacích pozicích a potřeby žen, které o svůj profesní růst usilují.

Tak, jako na mnohých jiných místech v tento den, proběhne akce, jejíž cílem je inspirovat a podpořit ženy, zejména v oblasti sladění pracovního a osobního života. Svá poselství a zkušenosti s uspořádáním rodinného zázemí v kontextu profesního růstu, sdělí prostřednictvím video-rozhovorů ženy z Islandu -umělkyně samoživitelka, sociální pracovnice na mateřské dovolené, vedoucí divize investic Íslandbanki a členka parlamentu, bývalá ministryně financí. Na stejné téma navážou v panelové diskuzi zástupkyně zaměstnavatelů a rodičů z Čech.

„Během rozhovorů zazněly nejrůznější a silné proklamace, které budou dozajista pro ženy inspirující. Z výpovědí českých ale i Islandských žen vyplývá jedno jasné sdělení: Rodina je věcí obou partnerů a je velkou chybou stavět se k péči o děti a domácnost jako k problému žen. Pokud vědomě rozdělíme tuto agendu mezi oba partnery, získají tím všichni, jakkoli to může znít zjednodušeně. Rovnoměrné rozdělení péče o rodinu je výhodou pro rodiče, děti, zaměstnavatele a celou společnost,“ říká vedoucí projektového týmu Karolina Nedělová.

Projekt je realizován neziskovou organizací Prostor pro rodinu,z.ú., jejímž posláním je přispět k vytváření zdravé rovnováhy, mezi naplněním rodičovské lásky a seberealizací rodičů, a tím podpořit změnu ve vnímání péče o rodinu v české společnosti.

Prostor pro rodinu,z.ú., vznikl v Krkonoších, roce 2008 na podporu rodin s dětmi. V současné době působí převážně v hl.m. Praze. Zabývá se poradenstvím, vzděláváním rodičů a profesní přípravou pečujících osob o malé a předškolní děti. Napomáhá vzniku zařízení služeb péče o děti. Spolupracuje také se zaměstnavateli v oblasti osvěty a využití služeb péče o děti jako nástroje na zlepšování prorodinné politiky. http://www.prostorprorodinu.cz, info@prostorprorodinu.cz, více informací o projektu: nedelova@prostorprorodinu.cz

Projekt je realizován díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů prostřednictvím Fondu pro neziskové organizace.

http://www.fondnno.cz a http://www.eeagrants.cz.

Projekt získal podporu Českého hesinského výboru. http://www.helcom.cz

Program konference ZDE

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient