Na Tovačovských jezerech se konal terénní seminář

Na Tovačovských jezerech se konal terénní seminář

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 uspořádala společnost Českomoravský štěrk, a.s., na své štěrkopískovně Tovačov terénní seminář. Tovačovská jezera, která vznikla díky těžbě štěrkopísku z vody, jsou dlouhodobě zajímavým příkladem hledání a nalézání souladu mezi různými zájmy veřejnosti, těžební společnosti a ochrany přírody. Soustava těžebních jezer patří z větší části do chráněného území Evropsky významné lokality Morava-Chropyňský luh. Jedná se o komplex lužních lesů, mokřadů a nivních společenstev s výskytem kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako je např. bobr evropský nebo čolek velký.Účastníci semináře sledují kroužkování rybáků obecných z lodi

Cílem semináře bylo přiblížit nejen potenciál, ale také úskalí těžby na tomto území. Semináře se zúčastnili jak studenti přírodovědných oborů, tak zaměstnanci státní správy, akademici, zástupci z neziskového sektoru i těžebních společností. V úvodní diskuzní části semináře byla zástupci těžařů představena provozovna Tovačov a její historie, stejně jako aktivity nejen v oblasti ochrany přírody. Na Tovačovských jezerech je vyhlášen rybářský revír, pořádají se zde různé plavecké závody a na vyhrazených místech je povoleno koupání, to vše při pokračující těžbě. Dvě z jezer jsou také využívaným zdrojem pitné vody.

Starosta města Tovačov, Mgr. Leon Bouchal, přispěl pohledem veřejnosti a zastupitelstva a nastínil, jak může při vhodné spolupráci těžba štěrkopísku přispívat k rozvoji území. Mimo jiné uvedl, že k pozitivům patří např. podpora zaměstnanosti, finanční i materiální podpora obce, rekreační využití vodní plochy a celkové zvýšení atraktivity území.

Ve druhé části semináře se účastníci vypravili do terénu. Navštívili nejen výrobní linku, na jejímž konci je pro zákazníky připraven široký výběr výrobků kameniva pro stavební účely, ale také plovoucí betonové ostrůvky s hnízdícími rybáky obecnými. Jedná se o ohrožený ptačí druh, příbuzný rackům. „Betonové ostrůvky nabízejí rybákům alternativní hnízdiště na jezerech už skoro 10 let a výrazně tak přispívají k podpoře jejich výskytu,“ uvedl Ing. Karel Lorek, ředitel společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a Moravským ornitologickým spolkem probíhá na jezerech jejich každoroční monitoring a kroužkování, kterého byli účastníci semináře svědky. Tak jako v minulých letech se ho ujal RNDr. Josef Chytil.

Kontakt: Ing. Kamila Botková

Českomoravský štěrk, a.s.

Tel.: +420 544 122 630

E-mail: kamila.botkova@cmsterk.cz

www.heidelbergcement.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient