Nová směrnice ATEX – CSA Group

CSA Group nabízí odborné vedení pro nové směrnice ATEX

CSA Group, přední světový poskytovatel testovacích a certifikačních služeb a majitel certifikační služby Sira, oznámený orgán pro směrnici ATEX ve Velké Británii, poskytuje výrobcům cenné poznatky a zkušenosti s novými požadavky směrnice ATEX, jejichž platnost je naplánována na duben 2016.

„Nová směrnice vyvolala neklid a obavy u výrobců zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu,“ řekl Ian Rippin, výkonný ředitel CSA Group pro Velkou Británii. „Společnost CSA Group má desítky let zkušeností v odvětví testování a certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu, a je přední testovací laboratoří třetích stran pro směrnice ATEX a IECEx ve Velké Británii. Sdílíme tyto znalosti a zkušenosti, abychom pomohli výrobcům pochopit nové požadavky EU.“

CSA Group nabízí odpovědi na pět nejčastěji kladených otázek týkajících se nové směrnice:

1. Kdy budeme muset použít novou směrnici?

Ačkoli směrnice 2014/34/EU již byla zveřejněna, stane se „účinnou“ až od 20. dubna 2016. Co pro oznámené orgány znamená, že nejsme schopni vydávat certifikáty o shodě s touto novou směrnicí před 20. dubnem 2016? Co pro výrobce znamená, že není dovoleno vydávat prohlášení o shodě se směrnicí 2014/34/EU před 20. dubnem 2016? Podle posledních informací z Evropské komise však mohou výrobci vydávat prohlášení o shodě pro kvalifikaci produktů s uvedením shody s oběma směrnicemi, 94/9/EC i 2014/34/EU a příslušnými daty účinnosti. Prohlášení tedy může konstatovat shodu se směrnicí 94/9/EC až do 19. dubna 2016 včetně, a současně uvádět shodu se směrnicí 2014/34/EU od 20. dubna 2016 včetně.

2. Budeme muset od 20. dubna 2016 aktualizovat naše současné certifikáty, abychom mohli prodávat stávající výrobek po tomto datu?

Ne. Směrnice 2014/34/EU obsahuje klauzuli o tom, že certifikáty vydané podle směrnice 94/9/EC zůstávají podle směrnice 2014/34/EU v platnosti. Proto certifikáty podle směrnice 94/9/EC nepotřebují aktualizaci na 2014/34/EU. V současné době neexistuje časový limit pro žádnou z těchto směrnic.

3. Budeme muset provádět nějaké změny v našem prohlášení o shodě u výrobků, které začneme uvádět na trh 20. dubna 2016?

Ano. Vzhledem k tomu, že směrnice 94/9/EC po 19. dubnu 2016 již neplatí, nelze vydávat prohlášení o shodě s touto směrnicí u nových výrobků uváděných na trh. To znamená, že vaše prohlášení o shodě musí po tomto datu deklarovat shodu se směrnicí 2014/34/EU.

Evropská komise však povoluje vydávat prohlášení o shodě podle obou směrnic, 94/9/EC i 2014/34/EU, s uvedením příslušného data platnosti. Prohlášení tedy může konstatovat shodu se směrnicí 94/9/EC až do 19. dubna 2016 včetně, a současně uvádět shodu se směrnicí 2014/34/EU od 20. dubna 2016 včetně.

4. Jsou v nové směrnici povoleny odchylky od stávajících certifikátů podle směrnice 94/9/EC?

Poté, co nová směrnice 20. dubna 2016 nabude účinnosti, změny stávajících certifikátů podle směrnice 94/9/EC lze aktualizovat beze změny čísla certifikátu. Oznámený orgán vydá nový certifikát, avšak odkaz na směrnici 94/9/EC bude nahrazen odkazem na směrnici 2014/34/EC, a certifikáty o testování typu EC se změní na certifikáty o testování typu EU.

5. Může být certifikát o testování typu EU vydán jako opětovné vydání stávajícího certifikátu, a musí se přitom změnit číslo certifikátu?

Certifikáty není nutno vydávat znovu, protože odkazují na směrnici 94/9/EC. Směrnice 2014/34/EU obsahuje klauzuli o tom, že certifikáty vydané podle směrnice 94/9/EC pro stávající produkty zůstávají podle této směrnice v platnosti. To znamená, že certifikáty podle směrnice 94/9/EC není nutno aktualizovat na 2014/34/EU. V současné době neexistuje časový limit pro žádnou z těchto směrnic.

CSA Group se zúčastní nadcházející mezinárodní konference HazardEx, která se koná 24. a 25. února. Naši odborníci budou v průběhu akce odpovídat na jakékoliv dotazy, a 25. února uvedou prezentaci.

O společnosti CSA Group

CSA Group je nezávislá, nezisková členská asociace zaměřená na bezpečnost, sociální dobro a udržitelnost. Její znalosti a zkušenosti zahrnují rozvoj norem; školení a poradenská řešení; globální testovací a certifikační služby pro klíčové obchodní oblasti, jako například prostředí a odvětví s nebezpečím výbuchu, doprava, vodoinstalace a stavebnictví, zdravotnictví, bezpečnost a technologie, spotřebiče a plyn, alternativní zdroje energie, osvětlení a udržitelnost; stejně jako služby pro hodnocení spotřebitelských produktů. Certifikační značka CSA je k vidění na miliardách výrobků po celém světě. Další informace o CSA Group najdete na stránkách http://www.csagroup.org

 

Zdroj: CSA Group

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient