Objem finančního trhu se vloni zvětšil na 4,8 bilionu

Objem finančního trhu se vloni zvětšil na 4,8 bilionu

Ministerstvo financí zveřejňuje již pojedenácté Zprávu o vývoji finančního trhu, která shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce, včetně naznačení vývojového trendu pro další období.

„Český finanční trh pokračoval i v roce 2015 v růstu a celkový objem prostředků alokovaných na finančním trhu se zvětšil o 4,1 procenta na celkových přibližně 4,8 bilionu korun,“ říká Lenka Jurošková, náměstkyně ministra financí pro Mezinárodní vztahy, která je odpovědná za agendu finančního trhu. Nejvýznamnější položkou domácího finančního trhu nadále zůstávají depozita u úvěrových institucí, která představují 65 % všech prostředků na českém finančním trhu.

Pozitivním aspektem českého bankovního sektoru zůstává vysoká a dlouhodobě rostoucí hodnota celkového kapitálového poměru, který ke konci roku vzrostl na 18,4 %. Kvalita úvěrových portfolií bankovního sektoru se oproti minulému roku podstatněji nezměnila, když se podíl úvěrů v selhání pohyboval kolem hodnoty 6 %.

„Většina úspor českých domácností je alokována prostřednictvím bankovního sektoru, čímž přispívá k jeho stabilitě a snižuje závislost bank na potenciálně rizikových zdrojích mezibankovního trhu,“ popisuje silnou stránku tuzemského bankovního trhu Lenka Jurošková. Domácnosti v uplynulém roce zvýšily objem svých úspor o více než 7 % na 3 biliony korun. Největší absolutní nárůst dlouhodobě vykazují netermínované vklady, naopak odliv nastal v termínovaných vkladech, ale i na účtech stavebního spoření.

Během roku 2015 vzrostl objem prostředků v investičních fondech o 15,7 %, na konci roku bylo v tomto sektoru investováno 453,8 mld. Kč. Za tímto vývojem stojí nárůst prostředků investovaných ve fondech kolektivního investování o 65,3 mld. Kč. Naopak investování ve fondech kvalifikovaných investorů v roce 2015 pokleslo o 3,7 mld. Kč na 68,5 mld. Kč.

Sektor pojišťovnictví mírně klesl. Ukazatel hrubého předepsaného pojistného poklesl o 2,9 % na 153,4 miliardy korun, a to zejména z důvodu poklesu segmentu životního pojištění. Penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření využívalo na konci roku 2015 4,6 milionu účastníků, kteří měli u penzijních společností uloženo cca 350 miliard korun. Meziročně tak došlo k nárůstu prostředků o více než 10 %, zatímco počet účastníků se snížil o 160 tisíc.

Zpráva vedle analýzy dalších oblastí finančního trhu a vládního sektoru, obsahuje výčet legislativních aktivit Ministerstva financí, které ovlivní budoucí fungování finančního trhu. Zpráva se také podrobně věnuje zastupování České republiky v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni. Na konci června bude Zpráva zveřejněna také v anglické jazykové mutaci.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient