Kontrola nabídky, prodeje a skladování tabákových výrobků

Kontrola nabídky, prodeje a skladování tabákových výrobků V souvislosti s kontrolami dodržování právních předpisů upravujících nabídku, prodej a skladování tabákových výrobků monitoruje Česká obchodní inspekce také dodržování zákona o spotřebních daních. V 1. čtvrtletí roku 2016 provedla v této oblasti 1089 kontrol, kdy porušení obecně závazných předpisů bylo zjištěno v 512 případech. Uloženo bylo 489 pokut v celkové výši 2 860 700 […]

Kontrola nabídky, prodeje a skladování tabákových výrobků Číst dál »