Kontrola nabídky, prodeje a skladování tabákových výrobků

Kontrola nabídky, prodeje a skladování tabákových výrobků

V souvislosti s kontrolami dodržování právních předpisů upravujících nabídku, prodej a skladování tabákových výrobků monitoruje Česká obchodní inspekce také dodržování zákona o spotřebních daních.cigarety, tabák

V 1. čtvrtletí roku 2016 provedla v této oblasti 1089 kontrol, kdy porušení obecně závazných předpisů bylo zjištěno v 512 případech. Uloženo bylo 489 pokut v celkové výši 2 860 700 korun. Z toho za porušení zákona o spotřebních daních bylo uloženo 8 pokut v celkové hodnotě 311 000 korun a 1 sdružená pokuta ve výši 2000 korun za porušení zákonů o spotřebních daních a ochraně spotřebitele.

V období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na nabídku, prodej a skladování tabákových výrobků provedeno celkem 1089 kontrol. Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno v 512 případech (tj. 47 %).

 

Kontroly tabákových výrobků – 1. čtvrtletí 2016
Inspektorát počet kontrol zjištěná porušení porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 119 74 62,2 %
Jihočeský a Vysočina 229 96 41,9 %
Plzeňský a Karlovarský 118 76 64,4 %
Ústecký a Liberecký 166 55 33,1 %
Královéhradecký a Pardubický 163 61 37,4 %
Jihomoravský a Zlínský 172 92 53,5 %
Moravskoslezský a Olomoucký 122 58 47,5 %
Celkem 1 089 512 47,0 %

 

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo pravomocně uloženo v tomto období jednotlivými inspektoráty 489 pokut v celkové hodnotě 2 860 700 Kč, přičemž za porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních bylo uloženo 8 pokut v celkové hodnotě 311 000 korun a 1 sdružená pokuta ve výši 2000 korun za porušení zákonů o spotřebních daních a ochraně spotřebitele.

Zjištěné nedostatky a uložené sankce

Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních bylo zjištěno ve 13 případech, z toho v 1 případě došlo k porušení povinnosti prodávat cigarety v neporušeném jednotkovém balení (§ 107) a ve 12 případech byla spotřebiteli účtována cena vyšší než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 112).

V rámci kontrolní akce docházelo v mnohem vyšší míře k porušování zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, které bylo zjištěno v 607 případech, z toho:

  • ve 273 případech bylo porušeno ustanovení § 12, povinnost seznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků nebo služeb
  • v 151 případech bylo zjištěno porušení zásad poctivosti prodeje ve smyslu ustanovení § 3 zákona
  • v 82 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 16, kdy prodávající nevydali spotřebiteli doklad o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj požádal nebo byl vydán bez potřebných náležitostí
  • porušení dalších jednotlivých ustanovení zákona o ochraně spotřebitele již bylo v menším rozsahu

 

V rámci kontrolní akce byl uložen také zákaz prodeje na 1 229 kusů výrobků v celkové hodnotě 61 769 korun a zákaz používání na 81 kusů neověřených měřidel.

Ve sledovaném období bylo zjištěno porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve vztahu k nabídce a prodeji tabákových výrobků celkem ve 13 případech. Ve 12 případech se jednalo o účtování vyšší ceny, než byla cena uvedená na tabákové nálepce. Tato zjištění mohla být ovlivněna změnou sazby spotřební daně. Ve sledovaném období docházelo k přeceňování tabákových výrobků a na trhu se paralelně vyskytovaly totožné tabákové výrobky v různých cenových relacích. V jednom případě pak došlo k porušení povinnosti prodávat cigarety v neporušeném jednotkovém balení.

 

Spotřební daně se v České republice užívají od 1. ledna 1993. Předmětem spotřební daně jsou tzv. vybrané výrobky, kterými jsou včetně tabákových výrobků, minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty. Jejich režim byl nejprve upraven zákonem č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů., který byl mnohokrát novelizován. Cílem bylo sbližování právní úpravy spotřebních daní platných v České republice s právním režimem Evropské unie. Postupně se zpřesňovaly definice předmětu spotřebních daní, sazby spotřebních daní se přibližovaly minimálním sazbám platným v Evropské unii, upravoval se režim osvobození od daně a podobně. Posledním krokem ve sbližování právní úpravy spotřebních daní v České republice s právní úpravou Evropské unie bylo přijetí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, který platí dodnes.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient