2. řešení – Snadno instalovatelné sestavy zařízení pro kvašení a zrání piva

2. řešení – Snadno instalovatelné sestavy zařízení pro kvašení a zrání piva

Řada provozovatelů minipivovarů velmi brzy po opatrném rozjezdu zjišťuje, že stávající výrobní kapacita pivovaru nedostačuje vzrůstající poptávce po pivě. Maximální objem produkce piva je prakticky limitován dimenzovaným objemem a počtem kvasných a zracích tanků. Kapacita tanků se stává brzy nedostatečnou a je potřeba myslet na její rozšíření.J02_druhe_reseni_nahledovy[1]

Jednoduché přidání dalších kvasných kádí nebo cylindrokónických tanků však může narazit na problém s nedostatkem rezervní kapacity chladicího systému, anebo také na kapacitu instalovaného systému měření a regulace teplot v jednotlivých tancích. Tyto systémy bývají často kapacitně dimenzovány právě jen na již instalovaný výrobní kapacitu pivovaru.

Obvyklým řešením je navýšení chladicí kapacity chladicího systému, což obnáší nákup sekundární splitové chladicí jednotky, dodávku sekundárního zásobníku chladicí kapaliny, čerpadla chladiva. K tomu je dále nutné přidání dalšího elektrického rozvaděče s regulátory teplot pro nové tanky. Celý systém prodražují výdaje na související odborné práce, mezi které patří zejména rozšíření stávajícího projektu odborným projektantem a technologem, instalace chladicího systému certifikovanými chladírenskými odborníky, instalace systému měření a regulace specializovanou elektrikářskou firmou z oboru automatizace v pivovarských aplikacích. Jinými slovy – celkové náklady na pořízení souvisejících zařízení a práci všech potřebných odborníků mohou projekt rozšíření kapacity pivovaru značně prodražit.

Naštěstí existuje elegantní řešení z dílen českých výrobců pivovarských zařízení, které náklady na rozšíření výrobní kapacity pivovaru značně snižuje. Navíc umožňuje rozšíření kapacity stávajícího pivovaru během několika hodin, a to bez nutného přerušení provozu, navíc bez potřeby práce odborných pracovníků.

Zmíněným řešením, které se stává značně oblíbeným v zahraničních pivovarech, je nákup celé rozšiřující sady potřebných zařízení jako stavebnice.

Zákazník si stanoví požadovaný objem výroby piva, o který potřebuje rozšířit svoji stávající produkční kapacitu. Český výrobce minipivovarů dodá kompletní sadu zařízení, potřebnou k vybudování technologie pro kvašení, zrání, skladování a stáčení piva – tzv. „COMPLETE FERMENTATION SET„.

Předkonfigurovaná stavebnice obsahuje:

• Cylindricko-kónické tanky v počtu a objemu, který odpovídá požadovanému navýšení výrobní kapacity pivovaru. Tyto tanky jsou tlakovými nádobami, plně vybavenými pro řízené kvašení a zrání piva. Lze je použít rovněž jako tzv. přetlačné tanky, sloužící ke skladování hotového nápoje, sycení oxidem uhličitým a pro stáčení piva do kegů, lahví anebo k přímému čepování piva v sousedící restauraci.

• Kompaktní chladič s chladicím výkonem, který odpovídá počtu a objemu cylindricko-kónických tanků. Výhodou kompaktního chladiče je zejména to, že k jeho instalaci není nutný jakýkoli zásah do budovy pivovaru, ani instalační práce specializovaných chladírenských techniků. Součástí kompaktního chladiče je rovněž malá nádrž na glykol, sloužící jako tzv. ledová banka, a čerpadlo chladiva.

• Systém hadicových rozvodů chladicího glykolu pro propojení chladiče s cylindricko-kónickými tanky a potřebný montážní materiál.

• Centrální box s digitálními ovladači teplot v jednotlivých tancích, případně digitální regulátory umístěné přímo na chlazených tancích. Součástí regulační soustavy je rovněž potřebná kabeláž, rozvodné boxy a napájecí zdroj.

Jelikož veškeré elektrické prvky (kromě chladiče a zdroje) a také rozvody jsou napájené bezpečným napětím 24V, není pro instalaci potřebný tým elektrikářů.

Z tohoto vyplývá nejdůležitější vlastnost tohoto řešení – celý systém, tj. jak kvasné a zrací tanky tak také celou chladicí a regulační soustavu, si může zákazník smontovat sám s využitím instrukcí v montážní příručce. Potřebné jsou pouze běžné nástroje a manipulační technika pro ustavení tanků (vysokozdvižný vozík nebo paletové ruční vozíky pro transport tanků). Celá montáž a uvedení do provozu trvá zručnému pivovarníkovi maximálně jeden den. To vše za plného provozu, bez zásahů do stávajícího systému, bez rozsáhlých stavebních zásahů do budovy, svépomocí bez týmu drahých odborníků.

Více informací o výrobku:

http://www.ceskeminipivovary.cz/nabidka/vyroba/komponenty-pivovaru/studeny-blok/cfs/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient