BIM DAY 2016 aneb pozvánka do světa Stavebnictví 4.0

Je na čase zamyslet se nad dopady čtvrté průmyslové revoluce. Je potřeba si uvědomit, že její dosah sahá mnohem dál než jen za brány areálů továren a průmyslových podniků. Čtvrtá průmyslová revoluce má společenský přesah a dotýká se takřka všech oborů lidské činnosti, stavebnictví nevyjímaje. Informační modelování staveb (BIM) lze vnímat jako jeden ze základních pilířů inovací pronikajících do stavebnictví, jako jeden ze základních předpokladů. Nevěříte? Přijďte se o tom přesvědčit 10. listopadu 2016 na výroční konferenci BIM DAY 2016.

BIM DAY
BIM DAY

Jste připraveni na BIM revoluci? BIM Revoluce je tady! Revoluce nebo evoluce? Takové byly podtituly předchozích ročníků konferencí BIM DAY. „Nemá příliš smysl polemizovat, nakolik jsou nové technologie postupně uplatňované ve stavebnictví revolucí nebo „jen“ evolucí. To totiž nic nemění na skutečnosti, že se v současnosti nacházíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce.“ Říká Petr Vaněk, předseda Odborné rady pro BIM a doplňuje:

„Čtvrtá průmyslová revoluce nutně ovlivní také stavebnictví. Stavebnictví, které bude těžit z inovací a které bude naplno využívat všech prostředků nejmodernějších technologií včetně metodiky Informačního modelování staveb. Jen takové stavebnictví bude totiž hodno pojmu Stavebnictví 4.0.“

Iniciativa Stavebnictví 4.0

Iniciativa Stavebnictví 4.0 vychází z usnesení vlády ČR k iniciativě Průmysl 4.0 č. 729 ze dne 24. srpna 2016, které ukládá předsedovi vlády založit ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy České republiky a dalšími zainteresovanými členy vlády do 24. listopadu 2016 Alianci Společnost 4.0 jako koordinační mechanismus se zapojením hospodářských a sociálních partnerů a zástupců akademických a vědeckých obcí ke koordinaci agend spojených se 4. průmyslovou revolucí.

Uvedené usnesení vlády ČR kromě jiného vyzývá hospodářské a sociální partnery, zejména představitele Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Hospodářské komory České republiky, aby představili vlastní iniciativy, kterými mohou aktivně přispět k implementaci a realizaci myšlenek 4. průmyslové revoluce. Odborná rada pro BIM se svými členy i dalšími zainteresovanými partnery se proto rozhodla reagovat na vznik Aliance Společnost 4.0 konkrétní iniciativou: Stavebnictví 4.0

Společnost 4.0 – Průmysl 4.0 – Stavebnictví 4.0

Program plenární části konference je rozdělen do dvou bloků. První bude věnován obecně metodice BIM jako jednomu ze základních pilířů Stavebnictví 4.0. Není to však jenom metodika BIM, která bude hrát důležitou roli.

Obecně bude první blok o zavádění inovací, které si naplňování myšlenky Stavebnictví 4.0 rozhodně vyžádá. Mezi zahraničními řečníky vystoupí Paul Wilkinson z Velké Británie, Magdalena Pyszkowska z Polska či Henri Achten z Holandska.

BIM pro stavby dopravní infrastruktury

Ve druhém bloku zaměřeném tentokrát na stavby dopravní infrastruktury se představí domácí odborníci, kteří s metodikou BIM na domácích dopravních stavbách již mají své zkušenosti.

Mezi řečníky se představí Josef Žák, zástupce společnosti Skanska a pedagog FSv ČVUT V Praze, Pavel Růžička, zástupce společnosti Hochtief a Marek Přikryl z Teamu Exact. Tím však program konference nekončí. Součástí konference budou, již tradičně, odpolední panelové diskuse na různá témata.

Konference BIM DAY 2016 se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 9:00 do 17:30 hodin v Ballingově sále v budově Národní technické knihovny v Praze. Podrobné informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách http://www.BIMDAY.cz.

BIM DAY 2016: Stavebnictví 4.0 výroční konference Odborné rady pro BIM

čtvrtek 10. listopadu 2016 od 9 do 17 hodin

Místo konání Ballingův sál Národní technická knihovna v Praze Technická 6, Praha 6 – Dejvice

Registrace na konferenci

On-line registrační formulář

http://www.czbim.org/1228-aktivity-bim-day-bim-day-2016-registrace.aspx

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient