Češi úspěšně pokračují v asistenci při odstraňování starých ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavské republice

V dobách Sovětského svazu byly v Moldavsku ve velkém rozsahu používány v zemědělství pesticidy – prostředky k hubení rostlinných a živočišných škůdců. V 90. letech minulého století pak bylo plošné používání těchto látek ukončeno a zbývající nepoužité a zakázané pesticidy byly bez bližší evidence shromážděny ve vybraných skladech a také uloženy do speciálně konstruované skládky na jihu země v blízkosti obce Cişmichioi. Pesticidy mají nepříznivý vliv na zdraví člověka – způsobují rakovinu, poškozují genetický materiál, nervový a hormonální systém a mají i neblahý vliv na životní prostředí. Většinou se jedná o těžko odbouratelné látky.

průzkumné prace
průzkumné prace

Dne 26. října 2016 v 10:00 bude na Ministerstvu životního prostředí Moldavska v Kišiněvě slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci na realizaci projektu „Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi“. Podpisovat budou: Zdeněk Krejčí – Velvyslanec ČR v Moldavsku, Valeriu Munteanu – Ministr životní prostředí Moldavska a Gheorghe Gaberi – ředitel Agentury ANSA Moldavsko.

Rozvojovým záměrem projektu je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v okolí skládky. V rámci tohoto projektu Česká republika prostřednictvím České rozvojové agentury ověří stav skládky nebezpečných odpadů, zpracuje analýzu rizik a studii proveditelnosti nápravných opatření. Projekt byl zahájen v srpnu 2016 a je naplánován do konce listopadu 2017.

Skládka nebezpečných odpadů v Cişmichioi byla vybudována mezi lety 1977 až 1987 a je na ní uloženo v betonových sarkofázích a zemních úložištích částečně zaizolovaných foliemi cca 4-16 tisíc tun pesticidů a další chemické látky o odhadovaném celkovém objemu až 27tis m3. Přesný obsah úložišť, stav zabezpečení ani úroveň potenciálních úniků látek do okolí nejsou známy.

Na základě výsledků průzkumných prací, analýzy rizik a studie proveditelnostibudou nadefinovány další aktivity, vedoucí k omezení rizik souvisejících se skládkou. V závislosti na zjištěném stavu lokality a dostupných prostředcích se předpokládá částečná realizace neodkladných návazných opatření z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Realizace první fáze projektu především poskytne moldavské státní správě informace o reálné situaci na skládce a v jejím okolí a umožní následně v souladu s doporučeními studie proveditelnosti žádat další donory o finanční prostředky pro trvalá nápravná opatření.

Moldavským partnerem projektu, který zabezpečuje přímou podporu v rámci realizace projektu, je Ministerstvo životního prostředí Moldavské republiky, resp. Centrum persistentních organických polutantů (POPs). Projekt je dále monitorován a rovněž podporován ze strany zastupitelského úřadu ČR v Moldavské republice.

Realizátorem projektu je česká firma DEKONTA, a.s., která má s řešením dané problematiky rozsáhlé zkušenosti a v Moldavské republice již delší dobu rozvíjí své aktivity.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient