P&G vydala zprávu o trvalé udržitelnosti za rok 2015, popisující pokrok v plnění environmentálních a sociálních cílů, které mají být splněny do roku 2020

Firma Procter & Gamble Company (index NYSE:PG) dnes zveřejnila svou 17.zprávu o trvalé udržitelnosti, která popisuje pokrok v plnění cílů v oblasti snižování zátěže pro životní prostředí a zlepšování sociálních podmínek pro potřebné.

Tato zpráva zdůrazňuje závazek společnosti podnikat v duchu trvalé udržitelnosti a popisuje pokrok, kterého firma dosáhla ve srovnání s dlouhodovým plánem. Ten zahrnuje výrobu produktů, které si zákazníci oblíbili, s maximální šetrností vůči přírodním zdrojům, s využitím 100% obnovitelných zdrojů energie, kterou by využívaly všechny výrobní závody firmy, s využitím 100% obnovitelných a recyklovatelných materiálů pro výrobu produktů a při nulové zátěži na životní prostředí ve formě odpadů, a to jak odpadů z výroby, tak odpadů spotřebitelských.

Zpráva popisuje poslední kroky firmy P&G v oblasti řešení problémů se změnami klimatu, včetně nového cíle, kterým je snížit v absolutním měřítku emise skleníkových plynů o 30% do roku 2020 a včetně dvou nových partnerství s firmami Constellation Energy a EDF RE, jejichž smyslem je ještě více navýšit množství obnovitelných zdrojů energie, které firma využívá. Ve zprávě je také podrobně popsán závazek společnosti v oblasti odpovědného využívání dřevitých vláken a palmového oleje, včetně pokroku, kterého bylo v této oblasti dosaženo.

Navíc P&G pokračuje v komunitním investování a v podpoře potřebným, prostřednictvím svého programu CSDW (Children’s Safe Drinking Water – Program zajišťující dostupnost bezpečné pitné vody pro děti), v jehož rámci dodává více než 8 miliard litrů čisté, pitné vody dětem a rodinám, které nemají přístup k pitné vodě (video). Společnost P&G oznámila, že do roku 2020 ve spolupráci s humanitárními organizacemi a dalšími partnery z celého světa, nabízejícími pomoc v nouzi, poskytne potřebným 15 miliard litrů pitné vody. Společnost také aktivně pomáhala osobám postiženým přírodními katastrofami a v letošním roce poskytla své výrobky a finanční dary obětem více než 25 přírodních katastrof po celém světě.

“Ve společnosti P&G se dlouhodobě zabýváme zaváděním inovací, které zlepšují životní prostředí a současně podporujeme komunity v místech, kde žijeme a pracujeme. Trvalá udržitelnost je nedílnou součástí našeho podnikání a tato zpráva popisuje pokrok, kterého jsme dosáhly na poli hospodárného nakládání se surovinami, ochrany životního prostředí a zlepšování sociálních podmínek lidí, kteří to potřebují nejvíce,“ řekl Martin Riant, prezident skupiny P&G a výkonný ředitel pro trvalou udržitelnost. “Děláme velké pokroky v oblasti zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a také v oblasti spolupráce s firmami, které sdílí stejné hodnoty jako my a zaměřují se na inovativní a hospodárná řešení potřebná k tomu, abychom se vyrovnali se změnami klimatu.”

Zpráva podrobně popisuje aktivity firmy P&G v oblasti:

Klimatu:

Nový cíl: aktualizovali jsme náš cíl. Nově chceme v absolutních hodnotách snížit emisi skleníkových plynů o 30% do roku 2020. Od roku 2010 firma snížila emise skleníkových plynů o 4%.

Doprava: splnili jsme náš cíl dosáhnout 20% snížení počtu kilometrů, které nákladní automobily při přepravě našeho zboží ujedou (vztaženo na výrobní jednotku). Od roku 2010 jsme počet ujetých kilometrů snížili o téměř 25%. Navíc v Severní Americe naše společnost splnila svůj závazek převést do roku 2016 více než 20% našich nákladních automobilů na pohon na zemní plyn.

Buničina: splnili jsme náš cíl v oblasti nákupu dřevních vláken (buničiny, celulózy) pro naše kosmetické kapesníky a absorpční produkty pro hygienu nyní od našich dodavatelů nakupujeme výhradně panenská vlákna.

Voda: překonali jsme náš cíl v oblasti snížení spotřeby vody ve výrobě a od roku 2010 jsme spotřebu vody snížili o 21%.

Odpad:

Nulový odpad z výroby zatěžující životní prostředí: v posledních třech letech firma P&G zvýšila počet provozů produkujících nulový odpad zatěžující životní prostředí z 10% na téměř 50% ze všech svých výrobních závodů po celém světě.

Balení: pokračování naší snahy o optimalizaci obalů. V této souvislosti jsme například produkty Pampers začali ve většině zemí západní Evropy balit namísto do krabic do tašek. Díky této iniciativě se nám podařilo snížit o více než 80% hmotnost obalových materiálů na plenu, což představuje více než 6 000 tun obalového materiálu, což přibližně odpovídá hmotnosti asi 4000 automobilů střední velikosti.

Sociální programy: jsme na nejlepší cestě splnit náš cíl v rámci programu dodávek bezpečné pitné vody dětem, kdy do roku 2020 chceme dodat 15 miliard litrů čisté, pitné vody a pomoci tak zlepšit život odhadem 50 miliónů lidí, prostřednictvím programů, v jejichž rámci budeme ženám a dívkám poskytovat naše výrobky.

“Trvalá udržitelnost je odpovědnost a podnikatelská příležitost. Od roku 2007 jsme díky úsporám v oblasti odpadů a energií ušetřili téměř 2 miliardy dolarů a současně jsme snížili zátěž, kterou naše provozy způsobují životnímu prostředí. Je skvělé vidět změny, které v našich provozech zavádíme, stejně jako konkurenční výhody, které jsme si vytvořili a pokrok, kterého dosahujeme při plnění našich cílů v oblasti trvalé udržitelnosti,“ řekl Len Sauers, viceprezident firmy P&G pro trvalou udržitelnost.

Pokud se chcete dozvědět více o dlouhodobé vizi společnosti P&G v oblasti trvalé udržitelnosti, o našich cílech a projektech nebo pokud si chcete přečíst celou zprávu, navštivte webovou stránku pg.com/sustainability.

O společnosti Procter & Gamble

Firma P&G slouží zákazníkům z celého světa prostřednictvím jednoho z nejsilnějších portfolií prověřených, kvalitních a předních značek, včetně Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® a Whisper®. Firma P&G má pobočky ve zhruba 70 zemích celého světa. Aktuální informace o firmě P&G a jejích značkách najdete na webových stránkách http://www.pg.com.

Pokud se chcete dozvědět více o cílech společnosti P&G v oblasti trvalé udržitelnosti, klikněte na: P&G Sustainability

Přečtěte si původní zprávu na webových stránkách businesswire.com:http://www.businesswire.com/news/home/20151215006021/en/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient