ČOI varuje před nebezpečným výrobkem

Autonomní hlásič kouře UNITEC EIM-203 není spolehlivý

Při kontrolách výrobků na vnitřním trhu Česká obchodní inspekce zjistila, že v nabídce pro spotřebitele je výrobek, který představuje vážné riziko. Při zkouškách bylo zjištěno, že hlásič kouře signalizuje vyšší koncentraci zplodin opožděně, což pro uživatele představuje riziko vážného poškození zdraví jejich vdechnutím při požáru. Česká obchodní inspekce nařídila okamžité stažení výrobku z distribuce a informace o něm jsou zveřejněny v celoevropské databázi nebezpečných výrobků RAPEX pod číslem A12/1674/15:

Autonomní hlásič kouře UNITEC Model EIM-203

Art. Nr. 46774

Výrobce/dovozce: neznámý

Distributor: INTER-UNION, TECHNOHANDEL GmbH, Osterreich

hlásič hlásič_2

Autonomní hlásič kouře UNITEC EIM-203 není spolehlivý

 

 

 

 

 

 

 

Popis výrobku

Bezdrátový fotoelektrický hlásič kouře je prodáván v sadě o 4 kusech a je napájen baterií. Výrobek je prodáván v papírové krabici a je určen k montáži do vnitřních prostor. Držák je k základně uchycen šrouby a do aktivní části tělesa hlásiče se vkládá 9 V baterie. Po spojení aktivní části s držákem je výrobek připraven plnit předepsanou funkci.

Na horní části obalu je uveden cizojazyčně nápis – Rauchmelder, včetně informace VdS zertifiziert. Na zadní straně obalu jsou informace v češtině včetně uvedení distributora – INTER-UNION, TECHNOHANDEL GmbH Percostraβe 14, 1220 Wien Osterreich. Označení shody CE je uvedeno jak na obalu, tak i na samotném výrobku.

 

Příčiny nebezpečnosti

Odborným posouzením bylo zjištěno, že autonomní hlásič kouře UNITEC, Model EIM-203 nesplnil požadavky na bezpečnost, stanovené příslušnými právními předpisy. Při zkouškách, prováděných v laboratoři dle požadavků platné evropské normy ČSN EN 12227, byly zjištěny závady, které mají podstatný vliv na bezpečnost výrobku. Hlásič kouře nesplňuje požadavky na bezpečnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011/EU, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, neboť nevyhověl v některých ze zkoušených parametrů dle EN 14604:2005 + A1:2008 – Autonomní hlásiče kouře. Naměřené hodnoty u zkoušky na požární citlivost vysoce překračují stanovený limit. Vzhledem k tomu, že hlásič signalizuje kouř opožděně, až při vyšší koncentraci zplodin, může dojít k vážnému poškození zdraví (udušení, popáleninám) a v krajním případě i smrti v důsledku vdechnutí toxických zplodin, vznikajících při požáru.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce nařídila kontrolovaným subjektům – konečným distributorům okamžité stažení výrobku z distribuce. Veškeré dostupné doklady a informace o nebezpečném bezdrátovém fotoelektrickém hlásiči UNITEC, Model EIM-203, byly předány kontaktnímu bodu na MPO a následně zveřejněny v celoevropské databázi RAPEX pod číslem A12/1674/15.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient