Konkurenční zpravodajství

Konkurenční zpravodajství

Slyšeli jste pojem konkurenční zpravodajství? Co přesně obnáší konkurenční zpravodajství? Existují kurzy konkurenčního zpravodajství, a jak kurzy probíhají? Jaké poznatky si absolventi odnesli? Pokud vás následující informace zaujmou, můžete se přihlásit do dalšího cyklu školení. Následující kurz začíná v únoru 2016. 

Současnou epochu, v níž žijeme, je možno charakterizovat slovy: Nic není stejné, vše se mění. Jediné co je stálé, je změna! Je důležité zůstávat krok před konkurencí, ať už podnikáte nebo chcete zvýšit svoji konkurenceschopnost jako zaměstnanec. Konkurenční analýzy jsou základem pro úspěšný rozvoj strategie, provádění strategického plánování a získávání měřitelné konkurenční výhody. Na to vše se zaměřuje právě konkurenční zpravodajství.marketing CI4U

Společnost CELKOM za pomoci spolufinancování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, připravila pro firmy a zaměstnance z Jihomoravského kraje možnost absolvovat unikátní kurz zaměřený právě na tuto oblast strategického řízení. Cílovou skupinou kurzu jsou účastníci dalšího vzdělávání na trhu práce v Jihomoravském regionu, především řídící pracovníci středního managementu, analytici, jednatelé menších firem ale i OSVČ. Výuka probíhá v centru Brna v příjemných vzdušných prvorepublikových prostorách.

Pilotní realizace probíhala od 1.1.2014 do května 2015 a zaměřila se na vytvoření vzdělávacího programu ve formě deseti vzdělávacích modulů, který pomocí nástrojů Konkurenčního zpravodajství (Competitive Intelligence) učí absolventy efektivně předpovídat změny v okolí firem a tím výrazně zlepší jejich postavení na trhu práce.

Garantem kurzu je Doc. Ing. František Bartes, CSc., který působí na postu docenta na VUT v Brně a který se konkurencí a konkurenčním bojem zabývá již delší dobu. Mezi jeho publikace lze zařadit například knihu „Konkurenční strategie firmy“, vydanou Management Pressem v roce 1997. Podle jeho vlastních slov se nejvíce soustředí na strategie konkurenčních střetů, tedy na oblast, která s CI velmi blízce souvisí, či spíše spolu prolínají.

Kurzem do dnešního dne úspěšně prošlo již 26 účastníků, kteří si nyní můžou hrdě říkat Specialista CI.

Jaká je skladba kurzu?

Náplň kurzu je rozdělena na teoretická dopoledne a praktičtěji zaměřená odpoledne, přičemž výuka proběhne především přes víkendy. Kurz je rozdělen do 10ti modulů, přičemž je možné absolvovat jenom vybrané moduly dle profilu účastníka:

  1. Základní kurz konkurenčního zpravodajství
  2. Řízení a plánování jako výchozí prvek CI
  3. Získávání informací- sběr dat online
  4. Vytěžování (datamining) databází- praktické cvičení
  5. Primární výzkum a psychologický profiling
  6. Zpravodajská analýza a vytváření hypotéz
  7. Vytvoření podkladů pro rozhodování, profilů konkrétních konkurentů, jejich strategií a budoucích kroků
  8. Praktické Business War Games a Scenario Analyzes
  9. Systém včasného varování a ochrana obchodného tajemství
  10. Případové studie a další praktická cvičení

V prvních modulech se účastníci dozvědí něco málo o konkurenčním boji, jak se dá například dělit tržní oceán na modrý – tj. bezkonfliktní, který však vždy po dosažení určité míry saturace zrudne a začne docházet ke střetům. Následuje rozebrání filozofií konkurenčních bojů, jejich zákonitostí a také to, jaké má velitel (vedoucí podniku) výzvy a jak na ně má reagovat.

Další moduly jsou zaměřené prakticky, posluchači si osvojí a procvičí získávání informací a především vědomostí z veřejně dostupných zdrojů, stejně i vytěžování specifických ekonomických a majetkově-vlivových databází, do kterých mají účastníci k dispozici přístup.

Druhá půlka modulů se zaměřuje na samotnou královskou část CI a to rozebrání analytické části procesu, hledání symptomů a průvodních jevů činností, které nemusí být na první pohled hned patrné. Dále pak s procesy hledání a získávání těchto symptomů, ale i samotných informací. Velký důraz je kladena zejména na strukturování analytických problémů a to na dekompozici a externalizaci, kdy je potřeba si problém rozebrat na jednotlivé díly, které jsme schopni jednoduše vnímat a jejich následné přenesení na externí médium, aby bylo usnadněno jeho vnímání. Následně bude dopodrobna rozebrána metoda ACH – rozebrání analýzy konkurenčních hypotéz s podporou výpočetních aplikací.

Poté následuje praktické využití analytického softwaru pro podporu CI, jako je Tovek Tools firmy Tovek, tentokrát zaměřená na praktické ukázky práce s těmito nástroji. Účastníci si na příkladech osvojí způsoby, jak snadno najít spojení mezi určitými osobami, jak jsou označovány problematické subjekty, různé možnosti vizualizací, atd.

V předposlední části je probírána další velmi zajímavá oblast CI a to kontra-CI, tedy obranná složka konkurenčního zpravodajství. Účastníci budou seznámeni s legislativou a s nejvíce ohroženými oblastmi, tak i s několika konkrétními příklady z praxe. Dále se výuka zaměřuje také na bezpečnostní politiku firmy a na možnosti dezinformace jako obranného nástroje.

Zakončením kurzu je obdržení certifikátu o absolvování kurzu Competitive Intelligence.

Je kurz vhodný i pro člověka znalého problematiky konkurenčního zpravodajství?CI4U

Určitě ano. Kurz se zabývá také zlepšením analytických schopností. Na kurz by mohlo navazovat určité pokračování, a dokonce vytvoření jakéhosi spolku profesionálů na konkurenční zpravodajství. Ti by si potom mohli vyměňovat poznatky a zkušenost.

Kolik kurz stojí a kde se můžete přihlásit?

V případě zájmu o zapojení do dalšího kola lekcí můžete použít formulář na stránkách kurzu: http://www.celkom.cz/konkurencni-zpravodajstvi/

A to nejlepší na závěr: kurz v ceně více než 18 tisíc Kč je zcela zdarma, ale POZOR, tentokrát naposledy. Využijte tuto unikátní možnost zlepšit svoje dovednosti, další kolo již bude plně placené!

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient