Ministři v Amsterdamu – geo-blocking, kolaborativní ekonomika

Diskuze ministrů v Amsterdamu se zaměřila na geo-blocking, kolaborativní ekonomiku a „pas pro poskytovatele služeb“

Za Českou republiku se jednání zúčastnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Bärtl.

Diskuze ministrů v Amsterdamu se zaměřila na geo—blocking, kolaborativní ekonomiku a „pas pro poskytovatele služeb“

Ve dnech 27. a 28. ledna 2016 se v Amsterdamu uskutečnilo neformální jednání Rady pro konkurenceschopnost ve formátů ministrů odpovědných za vnitřní trh a průmysl. Za Českou republiku se jednání zúčastnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Bärtl.

náměstek Vladimír Bärtl společně s komisařem pro jednotný digitální trh Andrusem Ansipemnáměstek Vladimír Bärtl společně s komisařem pro jednotný digitální trh Andrusem AnsipemSamotnému jednání předcházela dne 27. ledna pracovní večeře zaměřená na digitalizaci průmyslu, kam byli přizváni i podnikatelé z členských států. Cílem toho formátu bylo umožnění vzájemného sdílení myšlenek, názorů a znalostí z oblasti digitalizace průmyslu. Za podnikatelskou sféru se zúčastnil Michal Feix, ředitel pro právní a legislativní záležitosti společnosti Seznam.cz, který byl přítomen také na Kulatém stole k digitalizaci průmyslu, zorganizovaném Konfederací nizozemského průmyslu a zaměstnavatelů.

Dne 28. ledna proběhlo samotné zasedání Rady. V rámci diskuse k geo—blockingu se ministři zaměřili na zákaz diskriminace na základě bydliště/sídla či státního občanství. Náměstek Bärtl v diskuzi uvedl: „Z pohledu České republiky je blokování přístupu ke službám nebo zboží principiálním tématem. Spotřebitel nesmí být diskriminován na základě národnosti. Dnešní jednání pomohlo vyjasnit, co hodlá Evropská komise v tomto smyslu podnikat.“

V rámci panelu k vnitřnímu trhu se službami proběhla diskuze k iniciativě „pas pro poskytovatele služeb“. „ČR uvítala iniciativu vytvoření „pasu pro poskytovatele služeb“, jelikož rozdílné požadavky uplatňované na poskytování jednotlivých typů služeb v jednotlivých členských státech působí jako faktické překážky volnému pohybu služeb. S ostatními kolegy jsme si dnes vyměňovali názory na to, jak by měl tento pas fungovat. Pro nás je zásadní, aby poskytovatelům služeb zjednodušil pohyb na vnitřním trhu EU,“ komentoval diskusi náměstek Bärtl.

Jednání následoval pracovní oběd ministrů, který se věnoval kolaborativní (sdílené) ekonomice, za účasti Jyrki Katainena, místopředsedy Evropské komise zodpovědného za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, a Elżbiety Bieńkowské, komisařky pro jednotný trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient