Dny pootevřených dveří v hradních archivech

Dny pootevřených dveří v hradních archivech

Kancelář prezidenta republiky připravila pro vybrané zájemce možnost nahlédnout do zákulisí Archivu Kanceláře prezidenta republiky a Archivu Pražského hradu, které schraňují archivní dědictví mající souvislost s areálem Pražského hradu a činností prezidenta republiky a jeho úřadu.

Vždy jednou za měsíc bude vybraný archiv podle níže uvedeného harmonogramu návštěvníkům představovat svou činnost, práci odborných archivářů a také vybrané archiválie z jeho sbírek.

Exkurze do archivů jsou určeny zejména studentům středních a vysokých škol s humanitním zaměřením jako doplněk jejich výuky, případně organizovaným skupinám dalších zájemců. V případě zájmu je možné se na exkurzi přihlásit e-mailem na adrese exkurze@hrad.cz, případně telefonicky na čísle 224 373 263, kde získáte rovněž další informace o programu exkurzí. Konkrétní obsah exkurze bude upraven podle zaměření účastníků.

Další informace naleznete zde.

Harmonogram dnů a jejich program

Duben 2016: Archiv Kanceláře prezidenta republiky – „malý národní archiv“. Představení činnosti a funkce archivu a jeho informačního bohatství. Prezentace projektu „Archiválie měsíce“ – Sýrie (výročí nezávislosti).

Květen 2016: Archiv Pražského hradu – historický archiv Pražského hradu, první archiv Československé republiky.  Nově zhotovené faksimile k výročí Karla IV., karlovské výročí: Vita Caroli , Beneš Krabice z Weitmile: Kronika Pražského kostela, Graduál Arnošta z Pardubic. Základní principy péče o vzácné rukopisy. Faksimile jako produkt historických technologických postupů.

9. června 2016: Mezinárodní den archivů. Archiv Kanceláře prezidenta republiky – „malý národní archiv“. Představení činnosti a funkce archivu a jeho informačního bohatství. Prezentace projektu „Archiválie měsíce“.

Červenec 2016: Archiv Pražského hradu – historický archiv Pražského hradu, první archiv Československé republiky. Zahrady Pražského hradu ve sbírkovém fondu, s možností prohlídky Jižních zahrad Pražského hradu s výkladem.

Srpen 2016: Archiv Kanceláře prezidenta republiky – „malý národní archiv“. Představení činnosti a funkce archivu a jeho informačního bohatství. Prezentace projektu „Archiválie měsíce“ – Olympijské hry (Berlín 1936). Lze rovněž uskutečnit komentovanou prohlídku výstavy Koruna bez krále.

Září 2016: Archiv Pražského hradu – historický archiv Pražského hradu, první archiv Československé republiky. Koruna Matky Měst a fotografické poklady Archivu Pražského hradu, event. lze zvolit téma Zajímavé svazky příruční knihovny Archivu Pražského hradu, co je příruční knihovna a k čemu slouží.

Říjen 2016: Archiv Kanceláře prezidenta republiky – „malý národní archiv“. Představení činnosti a funkce archivu a jeho informačního bohatství. Prezentace projektu „Archiválie měsíce“ – François Mitterrand (výročí narození).

Listopad 2016: Archiv Pražského hradu – historický archiv Pražského hradu, první archiv Československé republiky: historie, činnost.

Prosinec 2016: Archiv Kanceláře prezidenta republiky – „malý národní archiv“. Představení činnosti a funkce archivu a jeho informačního bohatství. Prezentace projektu „Archiválie měsíce“ – Vincenc Makovský (výročí úmrtí).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient