ITIL(R) Pracititoner|Revoluce v oblasti ITSM roku 2016

Jak ITIL(R) Practitioner pomůže vaší organizaci získat z ITIL to nejlepší.

ITIL(R) pomáhá budovat stabilní a funkční IT infrastrukturu mnoha manažerům, i organizacím. Řada dalších se snaží ty úspěšné následovat. Ale jak začít a tyto „best practice“ nejlépe využít?

ITIL Practitioner qualification

Pokud neřídíte robustní ICT infrastrukturu, ve která má každá proces svého vlastníka, možná vůbec nepotřebujete dokonale ovládat všechny ITIL Intermediate programy do úrovně ITIL Expert a další kurzy z oblasti IT Service Managementu podle ISO/IEC 20000.

Existuje i jiná cesta, jak se vytěžit z ITIL maximum. Pokud jste již absolvovali nezbytné základy – ITIL Foundation, zbývá vám jediný krok.

ITIL(R) Practitioner

Je nejočekávanější událostí roku 2016 v oblasti ITSM. Tento program obsahuje řadu komponent, které jsou postavené na míru potřebám dnešního IT manažera. Kurz zde přesahuje i do dalších oblastí, tam kde je třeba, např. DevOps, nebo Lean IT. Jde tedy o komplexní manažerský program, který vám pomůže udělat si v ITIL jasno.

Není jen o tom co udělat, ale také jak to udělat ITIL(R) Practitioner je pro „real-world situation“. Výukový program TAYLLORCOX obsahuje se z více než 70% skládá z praktických scénářů, případových studií a cvičení – simulace problému a jeho řešení s pomocí ITIL.

Celý program ITIL Practitioner se skládá ze 3 částí

– 9 klíčových principů životního cyklu,

– 3 kritické dovednosti, které ovlivňují výsledek,

– neustálé zlepšování služeb (CSI) jako přístup k implementaci a optimalizaci ITIL.

CSI obsahuje

Srozumitelný Framework jednotlivých kroků, které lze uplatnit na velké i malé IT projekty. Tento přístup k CSI vám pomůže nastavit a dosáhnout očekávaných cílů.

Tři kritické kompetence

Představují schopnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby jakýkoliv z vašich plánů fungoval. Každá z těchto 3 kritických kompetencí je ve vyspělých organizacích dodržována. Jde o zcela zásadní kompetence, které jsou předpokladem úspěšného využití ITIL v praxi.

Communication

Measurement and Metrics

Organizational Change Management (OCM)

9 řídících principů

Chcete-li dosáhnout vyšší kvality, je nutné držet se zásad „improving processes“, resp. implementovat opatření pro zvýšení procesní vyspělosti organizace. Která to jsou?

Oproti jiným IT standardům nejde přitom o zbytečně svazující pravidla, ani o příliš obecná doporučení (u kterých není zřejmé, jak je použít). Autoři ITIL(R) Practitioner při vývoji frameworku využívali především praktické zkušenosti a reálné. Jejich aplikování v praxi má tam silně pozitivní dopady.

Focus on Value

Každá ITSM aktivita by měla generovat přidanou hodnotu pro zákazníka. Ten naopak rozhoduje o tom, co je a co není přínos. Toto pravidlo pomůže nejenom vám, ale celému IT týmu řešit prioritně to, co má skutečnou hodnotu.

Design for Experience

Návrh a vývoj služeb (nebo produktů, procesů) by měl být od počátku koncipován tak, aby uspokojil uživatelské potřeby a očekávání. Osvojíte si techniky předních IT expertů, kteří navrhují uživatelsky přívětivá řešení.

Start where you are

Automaticky začínáte vždy od nuly? Chyba. Přezkoumejte vaše současné zdroje a využijte vše, co je k dispozici. Využijte vaše stávající zdroje na maximum.

Work Holisticaly

Žádná dílčí služba, nebo komponenta není osamocená. V pozadí IT služeb jsou složité a komplexní systémy, které mají být navrženy, implementovány a řízeny s maximálním přínosem celého systému. Každý IT manažer si je vědom toho, že celek ovlivňuje podobu a fungování jednotlivých částí.

Progress Iteratively

Odolejte pokušení realizovat vše najednou. Rozdělení projektu do dílčích a měřitelných částí vám pomůže udržet progres. S pomocí Quick-Win: malých, ale efektivněji realizovatelných etap realizují IT profesionálové i ty nejnáročnější ITSM projekty.

Observe Directly

Nejenom v IT platí pravidlo: chcete-li něco řídit, musíte být schopni to také měřit. Založte svá rozhodování na informacích, které jsou pravdivá a správná. Naučíte se, jak od základů každé ITSM aktivity je možné uplatňovat toto pravidlo, kdykoliv je to možné.

Be Transparent

Buďte ostatním srozumitelní a upřímní v tom, co a proč realizujete. Naučte se budovat takové prostředí, které je „samofunkční“. Dovolte ostatním přinášet nápady vycházející z předešlých zkušeností a umožněte jim pozitivně ovlivňovat výsledek vašeho projektu.

Collaborate

Proč některé týmy podněcují kreativní spolupráci a snaží se dosáhnout společného cíle? Naučíme vás jak správně zainteresovat ostatní a vytvořit „společný závazek“. Výsledek bude prospěšný pro všechny strany.

Keep it Simple.

ITIL Practitioner vás naučí využívat z ITIL&ITSM jen to, co je nutné pro dosažení požadovaných výsledků. Eliminovat zbytečné aktivity a činnosti, které plýtvají vaším časem a zdroji.

Aplikace ITSM frameworku vám pomůže zvyšovat efektivitu stávajících služeb nebo, implementovat nové produkty/procesy. To, co se v ITIL(R) Practitioner naučíte vyžaduje změnu v přístupu k řízení IT.

Dodržováním 9 hlavních zásad a uplatňováním 3 kritických kompetencí budou veškeré vaše plány realizované takovým způsobem, který funguje. ITIL(R) Practitioner vám i celému týmu pomůže lépe řídit a obhajovat IT projekty, stejně tak generovat skutečné přínosy.

Kontakt:

TAYLLORCOX

www.prince2.cz

tel.: 800 110 011

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient