Je přeceňování počítačových dovedností problém?

Je přeceňování počítačových dovedností problém?

Na jaře 2015 proběhl ve Švýcarsku výzkum, který potvrdil, že běžní občané nemají dostatečné počítačové dovednosti, ale co víc, že si tento problém málokdo z nich uvědomuje.

Účastníci výzkumu prošli praktickými zkouškami konanými podle mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL / ICDL. V nejjednodušších oblastech (modulech) dosáhli průměrné úspěšnosti pouze 46 %, což je výsledek, který je výrazně pod úrovní potřebnou k úspěšnému absolvování těchto zkoušek, a tedy k prokázání dostatečných digitálních kompetencí. Před praktickými zkouškami byli účastníci výzkumu požádáni, aby vyplněním dotazníku na internetu sami zhodnotili úroveň svých digitálních dovedností, a to pomocí stupnice od 1 do 10. Téměř 78% účastníků ale svoje schopnosti přecenilo.

Prohlédneme-li si pečlivěji výsledky výzkumu, zjistíme, že zúčastněné osoby odhadly své digitální dovednosti s různou přesností, a to v závislosti na tom, o jakou počítačovou oblast (modul) se jednalo a do jaké demografické skupiny účastníci patří. Je pozoruhodné, že lidé s certifikátem ECDL zhodnotili své dovednosti daleko lépe než ti ostatní.

Tento výzkum sice jako první mapuje běžné uživatelské digitální dovednosti ve Švýcarsku, ale zdaleka není první, který poukazuje na rozdíl mezi domnělými a skutečnými počítačovými znalostmi a dovednostmi. Výzkumy v Rakousku, Německu, Skandinávii, Velké Británii a dalších zemích, prováděné v nejrůznějším prostředí, vedly ke shodnému závěru. Lidé nejenže nemají nezbytné počítačové dovednosti, které jsou důležité jak pro moderní život, tak pro trh práce, ale také si nedostatky ve svých dovednostech neuvědomují.

„Češi nejsou v tomto směru výjimkou. Zejména mladí lidé jsou přesvědčeni, že vše potřebné kolem digitálních technologií umí a ovládají. Ve skutečnosti umí a ovládají jen to, co dělají rutinně každý den ve spojení s internetem, zábavou a sociálními sítěmi. Stále více se tak rozevírají pomyslné nůžky mezi jejich představou a skutečnými požadavky trhu práce. Své nedostatky v digitálních dovednostech pak lidé obvykle zakrývají tvrzením, že to co potřebují, umí. Ale ani to, co umí, nedělají efektivně a bezpečně“, komentuje Ing. Jiří Chábera, manažer pracovní skupiny ECDL-CZ při České společnosti pro kybernetiku a informatiku.

Výsledky výzkumů potvrzují, že „měření“ úrovně digitálních dovedností, například s využitím mezinárodně standardizovaného konceptu ECDL / ICDL, nejenže objektivně prokáže, na jaké úrovni jsou digitální znalosti a dovednosti každého z nás, ale také nám může pomoci přesněji posoudit, kde máme ve svých dovednostech největší nedostatky. O možnosti prokázat stav svých digitálních dovednosti budoucímu zaměstnavateli ani nemluvě.

Detaily ke stažení na http://www.ecdl.org/blog_post.jsp?blogID=1&a=5499

O ECDL:

ECDL Foundation je mezinárodní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je zvyšování digitálních znalostí a dovedností na trhu práce, v oblasti školství a obecně v celé společnosti. Naše vzdělávací a certifikační programy, poskytované prostřednictvím sítě národních partnerů ve více než 100 zemích světa, obecně známé jako ECDL (celosvětově ICDL), umožňují jednotlivcům i organizacím efektivně získat, zvyšovat nebo objektivně ověřovat (měřit) jejich znalosti a dovednosti v oblasti ICT.

Kvalita a dobré jméno ECDL (ICDL) je postaveno na více než dvacetileté zkušenosti v poskytování vzdělávacích a certifikačních programů, kterých již využilo více než 14 milionů lidí z celého světa. Programy jsou poskytovány ve více než 40 jazycích. V každém roce se uskuteční více než 2,5 milionů ECDL zkoušek.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient