Jsou spalovači zločinci?

Odpadové fórum

Jsou spalovači zločinci?

„V těchto končinách je obhájce energetického využití odpadu považován při nejmenším za zločince. Já už říkal kdysi dávno, že se musí vyspělá společnost odpadů nějakým způsobem zbavovat, respektive odpady využívat. Málokdo ale ví, že energetické využívání je vlastně zároveň látkové využívání, protože produkty ze spalovacích procesů se dají dále využít,“ povzdychne si pan profesor Hyžík v červnovém rozhovoru s Odpadovým fórem.

Odpadové fórum
Odpadové fórum

V rozhovoru s panem profesorem Hyžíkem se redakce věnuje situaci energetického využití odpadu v České republice. Na pozadí novely zákona o odpadech je toto téma kontroverzní a slovy pana profesora v České republice „je obhájce energetického využití odpadu považován při nejmenším za zločince“. Redakce se v rozhovoru mimo jiné zaměřila na zkušenost pana profesora ve švýcarském prostředí. „Jestli se mě ptáte na rozdíl mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací, tak bych musel být minimálně Fryderyk Chopin, kdybych ten rozdíl měl vyjádřit hudbou,“ prohlásil během rozhovoru.

Hlavním tématem nového čísla je „Upcyklace“. Proto letní číslo nabídne řádu článků věnovaných historii upcyklace a jejímu významu v současném odpadovém hospodářství z pohledu teorie i praxe. Zatímco dějinami upcyklace čtenáře provede pan inženýr Jiří Aujezdský, praktickou stránku v podobě produktové výroby z odpadu představí společnosti Contiqua a Repsiro. Obě společnosti interpretují koncept „upcyklace“ svébytným způsobem, který vychází z výrobní zkušenosti a specifik tržní poptávky.

programVědeckou kritiku koncepce „oběhového hospodářství“ a myšlenky „cradle to cradle“ poskytne dvojice autorů pan profesor Mečislav Kuraš a pan inženýr Tomáš Řezníček ve svém kritickém článku „Je oběhové řešení opravdu tím nejlepším pro odpadové hospodářství?“. Podle autorů samotná myšlenka cirkulární ekonomiky se nachází v rozporu s druhou větou termodynamiky.

Červnová polemika se věnuje očekávané evropské směrnici o ekodesignu. Co všechno má obsahovat, aby podporovala opravitelnost, trvanlivost a recyklovatelnost výrobků? Účastníci debaty navrhli řadu dílčích nápadů: od povinného kódového značení použitých materiálů přes systém bonusů a malusů až po ekologickou daň. Podle většiny přispěvatelů se nesmí opomíjet ani věhlasná „harmonizace napříč EU“.
Druhým dominantním tématem čísla je pachová problematika. Je možné objektivně zavést emisní limity pro pachové látky? O snaze senátorky Jitky Seitlové o vymezení „obtěžujícího zápachu“ pojednává redakční článek s názvem „Limity a měření zápachu“. Paní inženýrka Petra Auterská ve svém článku „Jak posuzovat zápach“ popisuje metodologii objektivního měření.

Docent Miroslav Sedláček z pražského ČVUT za principiálně jednoduchou turbínu je jedním ze třech finalistů Evropské ceny v kategorii Výzkum pro vynálezce roku 2016. Nové číslo přináší článek pana docenta věnovaný objevené technologii, která umožňuje výrobu elektřiny při malých průtocích a spádech a otevírá cestu k energetickému využití velmi malých vodních zdrojů.

Podnětnou novinkou toho čísla je nová rubrika „Porovnání krajů“. Jak vyplývá ze samotného názvu, v následujících sedmi měsících se redakce chystá věnovat porovnání dvojic krajů z pohledu relevantních aspektů životního prostředí. Výstižný text věnovaný jednotlivým aspektům bude doprovázet přehledná infografika, která vychází z roční Souhrnné zprávy o životním prostředí zpracované organizací CENIA.

O měsíčníku:

Časopis Odpadové fórum je vydáván od roku 2000. Aktuální rozsah tvoří 44 stránek věnovaných nejen odpadovému hospodářství, ale komplexní průmyslové a komunální ekologii – tedy oblastem vod, ovzduší, EIA/SEA, IPPC, REACH.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient