K tradičně padělaným značkám přibyly nové

K tradičně padělaným značkám přibyly nové

Česká obchodní inspekce provedla v 1. čtvrtletí roku 2016 kontroly v kamenných a internetových obchodech, při nichž bylo ověřováno dodržování zákazu nabízet, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví. Z celkového počtu 682 provedených kontrol bylo prokázáno porušení některých práv duševního vlastnictví u 91 kontrol (13,3 %). Zajištěno a uloženo mimo dosah kontrolovaných osob bylo celkem 5 432 kusů padělků za téměř 6, 5 milionu korun, což je hodnota zajištěného zboží vyčíslená v cenách originálů. Porušení obecně závazných právních předpisů bylo prokázáno u více než poloviny kontrol, a to ve 393 případech (57,6 %). V  rámci kontrolní akce bylo pravomocně uloženo celkem 376 pokut v souhrnné výši 2 657 500 korun.

 

Česká obchodní inspekce kontrolovala v období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016, mimo jiné, i dodržování § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle tohoto ustanovení je zakázána nabídka, prodej a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení, které je chráněno podle zvláštního právního předpisu. Z celkového počtu 682 provedených kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů ve 393 případech (57,6 %), z tohoto počtu u 91 kontrol bylo zaznamenáno porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což je 13,3 %.

 

Výsledky kontrol ochrany některých práv duševního vlastnictví – 1. čtvrtletí 2016
Inspektorát počet kontrol zjištěná porušení zjištěná porušení v %
celkem  § 8 celkem  § 8
Středočeský a Hl. město Praha 88 47 25 53,4 % 28,4 %
Jihočeský a Vysočina 39 31 4 79,5 % 10,3 %
Plzeňský a Karlovarský 276 147 26 53,3 % 9,4 %
Ústecký a Liberecký 87 51 20 58,6 % 23,0 %
Královéhradecký a Pardubický 27 20 7 74,1 % 25,9 %
Jihomoravský a Zlínský 132 80 7 60,6 % 5,3 %
Moravskoslezský a Olomoucký 33 17 2 51,5 % 6,1 %
Celkem 682 393 91 57,6 % 13,3 %

* pokuty uložené v rámci této kontrolní akce se mohou projevit i v jiných kontrolních akcích

Na základě zjištěného porušení právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo celkem 376 pokut v hodnotě 2 657 500 Kč.

V průběhu 1. čtvrtletí 2016 bylo zajištěno a uloženo mimo dosah kontrolovaných osob celkem 5 432 kusů padělků, v hodnotě vyčíslené v cenách originálu ve výši 6 473 752 (což je o 3 600 kusů a o 2 891 778 korun více než v roce 2015 ve stejném období). Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, a u nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí, budou následně zničeny, případně využity k humanitárním účelům.

Podíl jednotlivých sortimentních skupin na celkovém objemu zajištěných falzifikátů:

Pod položkou „Další druhy výrobků“ jsou zahrnuty například: sluneční brýle, přívěsky, klíčenky, deštníky, reproduktory, brusky na chodidla, pilníky na nehty, sponky do vlasů, vlasové kartáče, nabíječky, baterie, USB kabely a další.

Následující graf znázorňuje podíl vybraných ochranných známek v celkovém objemu zajištěných výrobků. Ochranné známky, které nejsou ve výčtu zahrnuty, se vyskytovaly v nižším počtu výrobků než 100 kusů zajištěných výrobků.

 

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient