Kontroly ČOI v regionech

Kontroly ČOI v regionech

V sobotu 21. května se inspektoři České obchodní inspekce vydali na kontrolu Potštejnské pouti. Zaměřili se na prodejní stánky a dodržování zásad při prodeji z hlediska dozorových kompetencí ČOI. Kontrolováno bylo 8 stánků a ve všech kontrolovaných stáncích byly nalezeny nesrovnalosti při prodeji. Zajištěno bylo celkem 81 kusů padělků, jejichž cena by v případě originálů představovala odhadem částku 410 500 Kč.

 

Kontrolní akce na Potštejnské pouti se zúčastnilo 6 inspektorů České obchodní inspekce, kteří  provedli celkem 8 kontrol v maloobchodních prodejních jednotkách. V 5 z nich bylo zjištěno porušení právních předpisů, za které byly uloženy pokuty na místě. V dalších 3 provozovnách byl zjištěn prodej a nabídka výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (ust. § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Inspektoři zajistili celkem 81 kusů padělků, jejichž cena by v případě originálů představovala odhadem částku 410 500 Kč. Tyto 3 kontroly budou uzavřeny po vyhotovení odborného posudku pravosti výrobků a v případě potvrzení porušení budou řešeny formou návrhu správního řízení ČOI.
U všech provedených kontrol se jednalo se o porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen ZOS).

Zjištěná porušení:

  • neseznámení spotřebitele s konečnou platnou cenou před jednáním o koupi a neuvedení měrných cen u výrobků (§ 12 ZOS) – 5x,
  • nevydání     dokladu   o zakoupení  výrobků na žádost spotřebitele s předepsanými náležitostmi (§ 16/1 ZOS) – 2x,
  • prodej a nabídka výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví zjištěny ve 3 provozovnách (celkem 81 kusů výrobků v cenách originálů 410 500 Kč, jednalo se o značky Burberry, Minions a Spongebob) – kontroly dosud probíhají.

 

Celkem byly na místě uloženy 4 pokuty v celkové hodnotě 6000 Kč a ve čtyřech případech bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení v pravomoci ČOI.

Vzhledem k poměrně vysokému procentu kontrol se zjištěným porušením zákona budou kontroly stánkového prodeje na poutích a slavnostech pokračovat v  Královéhradeckém a Pardubickém kraji i nadále.

 

České Budějovice a 25. ročník výstavy Hobby

(České Budějovice, 31. květen 2016) Ve dnech 18. až 22. května se konal 25. ročník velmi oblíbené výstavy Hobby na Výstavišti v Českých Budějovicích. Krásné počasí přilákalo množství návštěvníků, ale na tuto výstavu se vydali i inspektoři ČOI. Nářadí a zařízení pro hobby a zahradu, rostliny a semena, stavebnictví, vytápění, klimatizace, ekologie, komunální a úklidová technika, zařízení a vybavení bytu, domu, potřeby pro domácnost, elektrické spotřebiče, vaření a kuchyňské potřeby, hračky, modelářství, potřeby pro sport a volný čas, chovatelství, propagační a dárkové předměty, textil, oděvy, doplňky, to vše si mohli zájemci prohlédnout a zakoupit.
Proto, aby si návštěvníci výstavy, zahrádkáři a chovatelé odnesli z výstavy inspiraci a dobré nápady, nikoli nepříjemnou zkušenost s nákupem, monitorovali prodej i inspektoři ČOI.

Celkem bylo během dvou kontrolních dnů provedeno 12 kontrol, a to u stánků s občerstvením, prodejem domácích potřeb a textilu. Porušení zákona bylo zjištěno ve 4 případech a na místě byla uložena pokuta za méně závažné porušení zákona v celkové částce 4 000 Kč.

Zjištěná porušení zákona se týkala porušení informační povinnosti prodávajícího dle ust. § 9 zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  a neumožnění přeměření zakoupeného nápoje z důvodu absence úředně ověřeného měřidla.

Na základě anonymního podnětu byla u všech vstupů do areálu výstaviště provedena kontrola zaměřená na ceny vstupného a slev na vícedenní vstupné, porušení zákona v těchto případech zjištěno nebylo.

 

Slavnosti chřestu v Ivančicích

(Brno, 31. květen 2016) V sobotu 21. května se inspektoři ČOI vydali na Slavnosti chřestu do Ivančic. Kontrolní akce byla zaměřena na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kontrolovány byly stánky při prodeji výrobků a poskytování služeb. Kontrolou prošlo 9 stánků a atrakcí, porušení zákona bylo zjištěno ve 4 případech, tj. ve 44,4 % a s kontrolovanými subjekty bude zahájeno správní řízení.

 

Byly provedeny 3 kontroly zábavních atrakcí – kolotočů (ruské kolo, skákací hrad, dětská manéž), kdy byla kontrola zaměřena na dodržení uvedené délky času jízd. U těchto kontrol nebylo zjištěno porušení, spotřebitel byl řádně informován o délce jízdy, byl řádně seznámen s cenou za jednotlivou jízdu na atrakci.

 

Dále se inspektoři zaměřili na dodržování zákona o ochraně spotřebitele a z 9 kontrolovaných stánků a atrakcí u 4 došlo k porušení zákona – tj. u 44,4 % kontrolovaných subjektů.

 

Zjištěná porušení:

  • na dokladu chyběla identifikace prodávajícího 1x
  • u balených potravin nebyly uvedeny měrné ceny výrobků 4x

 

Vzhledem k poměrně vysokému procentu kontrol se zjištěným porušením zákona budou kontroly stánkového prodeje na poutích a slavnostech pokračovat v Jihomoravském a Zlínském kraji v průběhu celého letošního roku.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient