Kontroly vodních skútrů limituje nabídka trhu

Kontroly vodních skútrů limituje nabídka trhu 

Dozorová akce České obchodní inspekce byla zaměřena na kontrolu plnění povinností stanovených právními předpisy distributorům vodních skútrů, definovaných jako rekreační plavidla. Distributorů těchto výrobků není na českém trhu příliš mnoho. Důvodem je jednak vysoká cena vodních skútrů, a jednak omezení jejich provozu vyhláškou, která stanoví vodní nádrže a vodní toky, na nichž je používání plavidel se spalovacími motory zakázáno. Kontrolou jednoho typu vodního skútru zahraniční výroby byl zjištěn pouze formální nedostatek, který distributor následně odstranil. Kontroly vodních skútrů limituje nabídka trhu

Kontrolní projekt zaměřený na prodej vodních skútrů, definovaných příslušným nařízením vlády jako rekreační plavidla, realizoval v  roce 2015 odbor technické kontroly Inspektorátu Středočeského a Hl. město Prahy. Dohled se týkal distributorů vodních skútrů – výrobků stanovených zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízením vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla.

Předmětem kontroly bylo značení vodních skútrů, obsah údajů a dat uváděných na štítcích výrobku, v průvodní dokumentaci a v Příručce pro uživatele vodního skútru, jejímž obsahem je i návod k instalaci a údržbě. V průběhu kontrolní akce byly uskutečněny konkrétní úkony ke zjištění nabídky předmětných výrobků.  Těmito úkony bylo zjištěno, že vodní skútry nejsou běžně fyzicky k dispozici, prodej je na objednávku za předpokladu složení finanční zálohy. Proto byla fyzická kontroly provedena pouze u jednoho distributora z 10 vytipovaných subjektů, u něhož byl zajištěn a zkontrolován 1 vodní skútr. U ostatních subjektů nebyly tyto výrobky skladem.

 

Výsledky kontroly

Kontrolovaný vodní skútr byl vyroben společností Bombardier Recreational Product Inc., Kanada, a zplnomocněným zástupcem pro EU je společnost BRP Europe N. V., Gent, Belgie. Do ČR byl tento typ vodního skútru distribuován společností BRP European Distribution SA Switzerland.

Při posouzení značení a Příručky uživatele vodního skútru byla uplatněna norma ČSN EN ISO 10087 Malá plavidla – identifikace trupu a ČSN EN ISO 10240 – Malá plavidla – Příručka uživatele. Kontrolou průvodní dokumentace a značení výrobku (dat a údajů na štítku) dle požadavků nařízení vlády nebyly zjištěny žádné nedostatky. V rámci kontrolní akce byla předložena Příručka uživatele, včetně ES Prohlášení o shodě v anglickém jazyce. Prohlášení o shodě v  českém jazyce doložil distributor následně na základě uloženého opatření ČOI, čímž tento zjištěný formální nedostatek odstranil.

 

Závěr

V průběhu dozorové akce České obchodní inspekce zaměřené na distribuci vodních skútrů na českém trhu, byl zkontrolován jeden výrobek u jednoho distributora. Další výrobky nebyly v průběhu kontroly k dispozici. V rámci kontroly byl zjištěn formální nedostatek, který byl distributorem ještě v průběhu kontroly odstraněn, takže sankční opatření nebylo uloženo.

Pro informaci je třeba uvést, že vodní skútry jsou nabízeny v cenových relacích 200 000 Kč a vyšších. Zakoupit je lze pouze na základě konkrétní objednávky a za současného složení finanční zálohy, proto nejsou u distributorů, jichž je na českém trhu velmi málo, skladem. K zásadnějšímu oživení prodeje vodních skútrů nedošlo ani po uvolnění zákazu plavby plavidel se spalovacími motory na některých vodních nádržích od 15. 4. 2015 (dle vyhlášky č. 46/2015 Sb.).

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient