Krajská zdravotní otevřela v ústecké nemocnici oddělení sportovní medicíny

Krajská zdravotní, a. s., otevřela nové Oddělení sportovní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici, které bude poskytovat komplexní zdravotní péči o rekreační i závodní sportovce všech věkových kategorii různé výkonnosti v regionu Ústeckého kraje. Široká problematika sportu vedla Krajskou zdravotní, a. s., k užší spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), deklarované memorandem o spolupráci, uzavřeném mezi Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. Purkyně a Krajskou zdravotní, a. s. Zdravotní péče daného rozměru bude poskytována v úzké spolupráci s ostatními interními i chirurgickými obory ústecké Masarykovy nemocnice.1475840932_mladyhracfkteplicenanovemoddelenisportovnimedicinyusteckemasarykovynemocnice1

„V případě nového oddělení půjde o komplexní sportovní medicínu. To znamená, že se nebude starat jen o prevenci, ale také následně o pacienty po sportovních úrazech. I když prevenci, kterou zde budou lékařští specialisté poskytovat, zdravotní pojišťovny nehradí, je potřeba, aby každý malý žáček prošel vstupní prohlídkou. Oddělení bude vybavené tak, aby jeho pracovníci v budoucnu mohli i vyjíždět za sportovci do oddílů,“ vyzdvihl možnosti nově vzniklého oddělení Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Provoz oddělení lze rozdělit do dvou základních oblastí. První z nich je prevence. Cílem preventivního vyšetření je stanovit individuální limity jednotlivce vzhledem k sportovní aktivitě. Ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem bude možné provést úzce specializované sportovně specifické testy pohybových schopností a dovedností jednotlivců i sportovních týmů. Druhou oblastí je pohybový aparát. Pacientům je k dispozici ortopedicko-traumatologická ambulance, včetně ultrazvukového přístroje k diagnostice poranění měkkých tkání. Ambulance je specializována na léčbu kloubních poruch, které limitují sportovce ve sportovní aktivitě,“ vysvětlil MUDr. Pavel Neckař, primář ústeckého oddělení sportovní medicíny.

1475840750_meziprvnimivyzkouselizatezovetestynaoddelenisportovnimedicinymadihracifkteplice1Prostory pro nové oddělení v pavilonu T bylo nutné stavebně připravit. Cena za stavební práce dosáhla výše 1,2 milionu Kč. Z investičních prostředků Krajské zdravotní, a. s., byl za cenu 744.029 Kč zakoupen ergospirometrický systém BTL CardioPoint CPET od firmy BTL. Nový ultrazvukový přístroj bude pořízen z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR, zatím zde pracují se zapůjčeným. Další vybavení stálo více než tři čtvrtě milionu korun.

Krajská zdravotní, a. s. je se svými šesti tisíci sedmi sty zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zdravotnickým zařízením a současně i zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. V loňském roce měla společnost obrat 6 miliard korun, při kladném hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Ústecký kraj prostřednictvím Krajské zdravotní spravuje pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient