CSL Behring expanduje do Ruska

Zahájení činnosti v Moskvě je posílením slibu společnosti CSL Behring poskytovat své prvotřídní léčebné postupy pacientům se vzácnými a závažnými onemocněními na celém světě.

CSL Behring, globální společnost s vedoucím postavením mezi výrobci bioterapeutik, dnes oznámila rozšíření své geografické působnosti a zahájení činnosti v Rusku, aby mohla umožnit lepší přístup k léčbě většímu počtu pacientů. Toto je obzvláště důležité v Rusku, kde zdravotní systém trpí nedostatkem kvalitních postupů biologické léčby a přípravků z krevní plazmy.

Logo – http://photos.prnewswire.com/prnh/20100914/PH63692LOGO

Roční spotřeba jistých tříd těchto léčiv je v Rusku mnohem nižší, než by měla být. Například spotřeba imunoglobulinů je v Rusku v přepočtu na obyvatele 10 až 20krát nižší, než je tomu v USA a některých evropských zemích.

Společnost CSL Behring, která působí ve více než 30 zemích, se zaměřuje na vývoj nových léčebných postupů na bázi proteinů k léčení poruch koagulace, primárních imunodeficiencí, vrozených plicních onemocnění, vrozeného angioedému a na některých trzích k léčení neurologických poruch. CSL Behring je dceřinou společností společnosti CSL Limited.

Generální manažer a výkonný ředitel společnosti CSL Paul Perreault, který se při otevření moskevské pobočky setkal se zástupci ruských předních poskytovatelů zdravotní péče a se zástupci pacientů, uvedl, že nová pobočka umožní společnosti CSL Behring navázat bližší spolupráci s Ruskou federací, poskytovateli zdravotní péče, skupinami pacientů a vědeckou komunitou. Poznamenal, že společnost CSL Behring bude blíže pacientů, může jim tedy lépe naslouchat a pochopit jejich zdravotní potřeby. Společnost má v současnosti v Rusku registrováno sedm produktů.

„Proces naslouchání a zájem je to, co nám umožňuje lépe poskytnout nová a inovační léčiva,“ poznamenal Perreault. Dodal, že nyní bude snazší zavádět výrobky v Rusku a nabízet nové formy léčebných postupů lékařům a jejich pacientům.

Navíc společnost CSL Behring zkoumá možnosti, jak přispět k rozvoji ruského farmaceutického průmyslu, a hledá nejlepší způsoby spolupráce s ruskou vládou. Protože například množství lidské plazmy, která se v Rusku v současnosti odebírá, není dostatečné pro pokrytí rostoucí poptávky po léčivech na bázi proteinu, uvedl Perreault, že by bylo možné převést technologii odběru plazmy společnosti CSL Behring do Ruska a zahájit zde její licenční výrobu.

V průběhu posledních pěti let zainvestovala společnost CSL do výzkumu a vývoje více než 2 miliardy USD a zaměstnává přes 1 100 expertů v oblasti výzkumu a vývoje.

„Jsme velmi rádi, že máme tak obrovský potenciál v oblasti výzkumu a vývoje a pracujeme na mnoha projektech v různých fázích vývoje,“ uvedl při otevření pobočky Perreault. „Naše prvotřídní obchodní činnost nám ve spojení s naším rozsáhlým a odhodlaným týmem pro výzkum a vývoj a s výborným provozním výkonem umožňuje rychle identifikovat, vyvíjet a přinášet inovace, které poskytovatelé zdravotní péče a pacienti potřebují. Jsme velmi rádi, že můžeme terapie, které zachraňují život, poskytovat také v Rusku.“

Podle slov Perreaulta učinila společnost CSL významný pokrok v programu vývoje rekombinantního faktoru pro léčbu hemofilie. „Náš fúzní protein rekombinantního faktoru IX pro hemofilii B a rekombinantní jednořetězcový faktor VIII pro hemofilii A poskytnou po registraci pacientům nové možnosti léčení, které jim mohou prodloužit interval dávkování,“ řekl Perreault.

O společnosti CSL

CSL (ASX:CSL) je přední světovou společností zaměřenou na výrobu bioterapeutik s dynamickým portfoliem život zachraňujících inovací, včetně léčení hemofilie a imunodeficiencí, stejně jako očkovacích látek proti chřipce. Od našeho založení v roce 1916 se řídíme svým slibem, že budeme zachraňovat životy s využitím nejmodernějších technologií. Dnes působí společnost CSL včetně svých dceřiných společností CSL Behring a Seqirus ve více než 30 zemích a má více než 14 000 zaměstnanců. Naše jedinečné propojení obchodní síly, zaměření na výzkum a vývoj a výborného provozního výkonu nám umožňuje rychle identifikovat, vyvíjet a poskytnout inovace, které našim pacientům umožní žít plnohodnotný život.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient