LÉČBA KOMPOSTEM – otevřený dopis Marianu Jurečkovi

Vážený pane ministře,

od roku 2004 se aktivně zabývám problematikou bioodpadů a kompostování. Již v té době bylo odborníky deklarováno, že nedílnou součástí řešení musí být spolupráce se zemědělci. Přestože již existují příklady dobré praxe, systémové řešení založené na úzké spolupráci ministerstev životního prostředí a zemědělství stále neexistuje a v celkovém průměru se stav půdy zhoršuje.1475224367_nevhodne_hospodareni_foto_tomas_hodek1

Podle vyjádření odborníků z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd současný způsob konvenčního hospodaření ve většině případů nevyhnutelně vede k degradaci půdy. Agrotechnická opatření předepisovaná ministerstvem zemědělství v registru půdy LPIS degradaci půdy pouze zmírňují. Zemědělská půda zabírá 54 % rozlohy našeho státu a změna kvality půdy se podstatným způsobem dotýká každého z nás. 90 % veškeré používané vody je vázáno v půdě. Degradovaná půda není schopná vodu zadržet, což vede k poklesu spodních vod a zároveň zvyšuje riziko povodní.

Snižování kvality půdy navíc neustále zvyšuje nutnost její chemizace a ošetřování rostlin pesticidy, které se tak dostávají do potravin. Díky výkupům a jednotnému trhu s potravinami chemie negativně ovlivňuje zdraví nás všech. Podle České onkologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně každý třetí občan onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře. Rakovina tlustého střeva a konečníku je u nás druhým nejčastějším nádorovým onemocněním a ve srovnání s jinými státy Česká republika v tomto onemocnění drží smutné prvenství.

Zemědělství je tak jediným hospodářským odvětvím, kde je tolerováno kromě poškozování půdy a životního prostředí i poškozování zdraví nás všech, navíc s přispěním evropských dotací v řádech desítek miliard korun. Velké konvenční zemědělské podniky díky dotacím vyrábějí levné potraviny, zároveň však způsobují degradaci půdy. Rostliny tak následně vyžadují navyšování spotřeby chemie, která vytváří pacienty pro zdravotní kliniky. Konvenční zemědělci, kteří do půdy investují a uchovávají ji v dobrém stavu nebo svým hospodařením půdu dokonce zlepšují, mají stejné finanční podmínky jako převažující část zemědělců, kteří půdu vnímají pouze jako výrobní nástroj. Pro kvalitní péči tak chybí motivace.

Jedním z faktorů zhoršujících kvalitu půdy je nedostatečné užívání organických hnojiv a kompostů. Obce v České republice aktuálně řeší snižování směsného komunálního odpadu z domácností vytříděním kompostovatelné biologicky rozložitelné složky. Přirozená spolupráce se zemědělci však zde stále chybí a odbyt kompostů do zemědělství je zcela nedostatečný.

1. Jaká zavádíte opatření, aby konvenčně hospodařící zemědělci využívali organická hnojiva a snížili užití chemie?

2. Jak podporujete zájem zemědělců o komposty, které i jako registrované hnojivo nachází v zemědělství obtížně uplatnění?

3. Jak je zajištěna obnova půdy degradované a poškozené zemědělskou výrobou a kdo za tuto obnovu nese odpovědnost? Předem děkuji za Vaše odpovědi.

S pozdravem

Tomáš Hodek

předseda spolku Ekodomov

Kontatk:

www.kompostuj.cz

tomas.hodek@kompostuj.cz

mobil: 603425958

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient