Na jednoho akcionáře bývalého JZD připadá 300.000 Kč

Na jednoho akcionáře bývalého JZD připadá 300.000 Kč

Údaj spočítal web IN-SERVER.CZ, který zmapoval všechny akciové společnosti, které vznikly transformací bývalých jednotných zemědělských družstev. Tuto částku může získat ještě 100.000 bývalých členů JZD a restituentů, kteří dosud akcie neprodali. Akcionář je však obvykle směřován k prodeji akcií přímo společnosti za zlomek její hodnoty.

Akcie transformovaných zemědělských družstev se neobchodují na burze a navíc jsou omezeně převoditelná. To znamená, že akcionář nemůže akcie prodat komukoliv. Převod akcií u většiny zemědělských akciovek je vázán na předchozí souhlas představenstva, jehož podmínky pro udělení jsou dány stanovami společnosti. Ty obvykle umožňují vydat souhlas pouze pro převod na jiného akcionáře společnosti nikoli však na zájemce zvenčí společnosti.

Samotná společnost akcionáři nabídne odkoupení akcií za zlomek jmenovité hodnoty, často pouze 30% i méně, což neodpovídá skutečné hodnotě akcií. Při pokusech prodat akcie za vyšší cenu naráží akcionář na odpor předsedy družstva, který nechce dát souhlas s převodem na investora s výhodnější nabídkou.

Aktuálně jsou minoritní akcionáři z řad osob, které se zúčastnily transformace zemědělských družstev, zastoupeni ještě v 407 společnostech. Jejich počet však klesá. Původní počet těchto osob odhadujeme na 170.000, přičemž v současné době to je již jen něco přes 100.000. Úbytek je způsoben několik desítek let trvajícím vytěsňováním minoritních akcionářů.

Pro akcionáře však existuje i dobrá zpráva a tou, je že jejich akcie se stále zhodnocují. Účetní hodnota zemědělských akciových společností se od jejich založení téměř zdvojnásobila. Společnosti jsou často vlastníky zemědělské půdy, jejíž hodnota rostla v posledních letech dvouciferně, a příjemci štědrých dotací. Zemědělství jako takovému se daří.

Akcionáři by si měli uvědomit hodnotu svých akcií, svá akcionářská práva a přes veškeré potíže se pokusit hledat více možností prodeje akcií. V tomto směru jim mohou poradit stránky IN-SERVER.CZ, kde mohou vyhledat odbornou pomoc.

Internetové stránky www.in-server.cz jsou zaměřené na akcie neobchodované na burzách především společností z kuponové privatizace a akciových společností vzniklých transformací zemědělských družstev. Jsou určeny akcionářům a investorům, kteří zde najdou inzertní systém pro nákup a prodej akcií, jedinečné databáze vytěsnění akcionářů a dražeb akcií, příručku akcionáře i aktuální články či poradnu.

Stránky jsou určeny i pro akciové společnosti, které mohou využít stránky jako alternativní způsob uveřejňování pozvánky na valnou hromadu nebo informace věnované správě akciových společnosti. Velmi užitečná je pak aplikace pro vedení seznamu akcionářů IN-SEZNAM.CZ.

Kontakt:

Ing. Martin Garnac

e-mail: mgarnac@in-server.cz

tel.: + 420 608 173 327

www.in-server.cz

www.zemedelskeakcie.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient