Náročné kvalifikační zkoušky pro vstup do profese úspěšně splnilo 42 nových daňových poradců

Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR, do svých řad v pátek 25. listopadu přivítala 42 nových daňových poradců, kteří prokázali své znalosti z oblasti daňové i ekonomické teorie a praxe v náročných písemných i ústních zkouškách. Slavnostní přivítání do profese se uskutečnilo v Rytířském sále brněnské Nové radnice.

Noví odborníci v oblasti daní musí, kromě úspěšného složení kvalifikační zkoušky, splňovat podmínky čistého trestního rejstříku a alespoň bakalářského vysokoškolského titulu. Znalosti a kompetentnost uchazečů hodnotila komise složená jak ze členů KDP ČR, tak z komisařů jmenovaných Ministerstvem financí ČR.danovy-poradci

Splnění kvalifikačních zkoušek je opravdu náročně. Zkoušku na daňového poradce úspěšně složí v průměru 20-30 % uchazečů. U zkoušky uspějí jen ti nejlepší uchazeči, kteří jsou schopni složit zkoušku díky svým širokým teoretickým i praktickým  znalostem a zkušenostem. Důraz je kladen při vstupu do profese také na znalost profesních a souvisejících předpisů. Mezi zkušební okruhy tak patří daň z přidané hodnoty; spotřební a ekologické daně; daň z příjmů fyzických osob; daň z příjmů právnických osob; daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí a poplatky; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související předpisy, daňový systém ČR, pojmy a definice, zákon o obchodních korporacích a obecné principy mezinárodního zdanění.

Výjimečnými se pak stávají ti, kteří všechny části kvalifikační zkoušky složí napoprvé. Mezi nově jmenovanými daňovými poradci jsou to tito: Ing. Jiří Bednář; Ing. Petr Binder; Ing. Lucie Broschová; Ing. Tomáš Brůček; Ing. Marcela Brustmanová; Ing. Lenka Fedrová; Ing. Ivan Gažo; Ing. Kristýna Haldová; Bc. Daniel Holec; Ing. Renata Kadeřábková; Ing. Jakub Klečka; Ing. Kateřina Klepalová; Ing. Pavlína Kosnarová; Ing. Ladislava Kovářová; Ing. Marie Krämlingová; Ing. Radka Matějková; Ing. Petra Mrázová; Ing. Marie Pradáčová; Ing. Veronika Schinerová; Ing. Martina Stránská; Ing. Lucie Šťastná; Ing. Peter Turčáni; Ing. Julie Vasko.

Pouze daňový poradce zapsaný v seznamu KDP ČR může poskytovat kvalifikované rady v oblasti daní. Kromě jiného má daňový poradce povinnost hájit práva a oprávněné zájmy svých klientů. Mezi jeho profesní povinnosti patří také mlčenlivost ke třetím stranám a povinnost pojištění na riziko z daňových škod.

Ing. Radek Neužil, LL.M., tajemník Komory daňových poradců ČR, k roli daňových poradců dodává: „Daňoví poradci jsou bezesporu důležitým prvkem pro dobře fungující daňový systém. Díky své odbornosti jsou schopni vysvětlit svým klientům všechny souvislosti spojené s plněním daňových povinností. Mimo to také pomáhají v kontaktu s finanční správou včetně vyžadované elektronické komunikace. Odbornost a kompetentnost na straně daňového poplatníka je pak výhodná i pro stát, protože nedochází ke zbytečným chybám a desinterpretaci daňových zákonů.“

 

Za vedení Komory všem novým členům Komory daňových poradců srdečně blahopřejeme!  

Seznam nových daňových poradců:

Ing. Jiří Bednář

Ing. Petr Binder

Ing. Lucie Broschová

Ing. Tomáš Brůček

Ing. Marcela Brustmanová

Ing. Ivo Dostál

Ing. Lenka Fedrová

Ing. Ivan Gažo

Ing. Kristýna Haldová

Bc. Jan Heger

Bc. Daniel Holec

Ing. Renata Kadeřábková

Ing. Veronika Karásková

Ing. Jakub Klečka

Ing. Kateřina Klepalová

Ing. Pavlína Kosnarová

Ing. Ladislava Kovářová

Ing. Marie Krämlingová

Ing. Dita Krejčová

Ing. Marta Kupková

Ing. Radka Matějková

Ing. Lenka Mikulová

Ing. Petra Mrázová

Bc. Pavel Najman

Ing. Kateřina Nováková

Ing. Vladislav Pejchal

Ing. Martin Petřina

Ing. Daša Piatková

Ing. Marie Pradáčová

Ing. Zuzana Přikrylová

Mgr. Sergej Remmer

Ing. Veronika Schinerová

Bc. Catherine Slavíčková

Ing. Martina Stránská

Ing. Pavlína Šimicová

Ing. Lucie Šimůnková

Ing. Lucie Šťastná

Ing. Markéta Třebínová

Ing. Peter Turčáni

Ing. Julie Vasko

Mgr. Kateřina Zeldová

Ing. Dana Žváčková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient