Nové témata na TVIP

CEMC

Téma průmyslových havárií a rizik doplní letošní TVIP

Mottem konference APROCHEM od 17. do 18. března 2016 bude heslo „připravme se na budoucnost“.

Témata průmyslových havárií a rizik tak doplní oblasti opadů, vod, ovzduší, zelených veřejných zakázek a obnovitelných zdrojů energií v rámci uznávané konference Týden výzkumu a inovací pro praxi“ (TVIP 2016).

Příspěvky je možné přihlásit do 4. února 2016.

Konference APROCHEM zahrnuje tematický okruh řízení rizik, která nás obklopují. Vztahuje se k průmyslové činnosti, rizik ovlivňujících fungováním měst a obcí a také národní a mezinárodní scéně. Na konferenci nebudou chybět praktické zkušenosti a postřehy odborníků v otázkách chemické bezpečnosti, např. málo známou funkci REACH Committee a nebo otázky související se stanovením tříd nebezpečnosti tuhých odpadů.

„Nevyhýbáme se jakýmkoliv tématům, která ovlivňují průmyslovou činnost a život měst a obcí. Například v minulém roce byl novelizován a uveden v platnost nový zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií a s ním i komplex nových prováděcích vyhlášek,“ vysvětluje Ing. Jiří Študent, odborný garant APROCHEM a dodává: „Už zaznamenáváme první zkušenosti s jeho implementací, novou roli v této oblasti získává i Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP). K havarijní připravenosti očekáváme přednášky od Hasičského záchranného sboru (HZS) a dotkneme se i otázek bezpečnostního výzkumu.“ V minulém ročníku organizátoři pro účastníky uspořádali ve spolupráci s Českým plynárenským svazem a jeho členy velmi zajímavou exkurzi do podzemních zásobníků plynu Dolní Dunajovice. „Jde o největší zásobník plynu v České republice, který vnikl po odtěžení přibližně poloviny zásob zemního plynu.,“ uvádí Jiří Študent a dodává: „Vždy pro každý ročník TVIP pro účastníky připravíme nevšední odborné zážitky. Například v minulosti jsme je vyvezli na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně nebo do místního pivovaru“.

Konference Týden výzkumu a inovací pro praxi (TVIP) 2016, kterou pořádá České ekologické manažerské centrum, se uskuteční od 15. – 18. března 2016 v Hustopečích u Brna. Konference se tematicky zaměří na vědu výzkum a inovace z pohledu odpadů, vod, ovzduší, průmyslových havárií a rizik, obnovitelných zdrojů, zelených veřejné zakázky a udržitelného nakládání s fosforem. Příspěvky je stále možné přihlásit do 4. února 2016. Více informací najdete na www.TVIP.cz.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient