OTE vyplácí podporu, ale neurčuje její rozsah

Akciová společnost OTE bez cenového rozhodnutí nemůže vyplácet podporu pro obnovitelné zdroje.

Operátor trhu nemůže výrobcům elektřiny a tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů, které nejsou uvedeny v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 5/2015, vyplatit provozní podporu za výrobu energie z podporovaných zdrojů v roce 2016 ve stejném rozsahu jako v předchozích letech.

OTE podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, a to konkrétně podle § 20a, má za povinnost hradit výrobcům elektřiny zelený bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Dále je povinen hradit výrobcům tepla zelený bonus na teplo a hradit povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou v množství vykoupené elektřiny od výrobců se zvolenou formou podpory v režimu povinného výkupu a cenu za činnost povinně vykupujícího.

OTE neurčuje výši výplaty, ale postupuje podle cenového rozhodnutí, ke kterému je zmocněn Energetický regulační úřad, a to konkrétně zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění, kde Energetický regulační úřad podle § 4 odst. 7 stanovuje rozsah a výši podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a podle § 12 dále stanovuje konkrétní hodnotu výkupních cen a zelených bonusů.

OTE nemůže výrobcům elektřiny a tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů nezmíněných v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 5/2015 vyplatit výše zmíněnou provozní podporu za jejich výrobu energie v roce 2016 ve stejném rozsahu jako v předchozích letech.

Podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2015, které bylo vydáno dne 19. 11. 2015, je stanovena podpora pro podporované zdroje energie podle § 4 a § 12 zákona č. 165/2012 Sb. pouze pro výrobny elektřiny a tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů energie uvedené do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015.

Rozhodnutí o výplatě podpory výrobcům se zvolenou formou podpory výkupní cenou je plně v kompetenci povinně vykupujícího obchodníka s elektřinou podle § 10 zákona č. 165/2012 Sb. a mimo kompetenci OTE.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient