Otevření nové ateliérové budovy

Otevření nové ateliérové budovy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice na zámeckém návrší v Litomyšli

V úterý 17. května odpoledne otevírá Fakulta restaurování Univerzity Pardubice slavnostně svoji novou ateliérovou budovu v areálu fakulty na zámeckém návrší v Litomyšli. Vysokoškolská výuka restaurování kamene, katedra chemické technologie a výtvarná příprava budoucích restaurátorů získává moderní zázemí.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice je na počet studentů nejmenší fakultou Univerzity Pardubice, vysoce výběrovou, umělecky zaměřenou. Navázala na odbornou přípravu restaurátorských odborníků, která má v Litomyšli tradici od roku 1993. Od roku 2005, kdy se stala vysokoškolská výuka součástí studijních programů samostatné fakulty Univerzity Pardubice, se zázemí pro přípravu restaurátorských odborníků výrazně proměnilo a zkvalitnilo. V posledních třech letech se fakulta s pomocí nejrůznějších investičních programů Univerzity Pardubice významně zmodernizovala a rozšířila a nabízí tak devadesátce svých studentů vynikající studijní i technické zázemí, a to na evropské úrovni.

V roce 2014 převzala Univerzita Pardubice pro Fakultu restaurování do užívání objekt piaristické koleje, který byl zcela zrekonstruovaný z evropských dotací v rámci projektu města Litomyšle na revitalizaci zámeckého návrší v Litomyšli. V loňském roce (2015) byla dokončena přístavba piaristické koleje, ve které bude zanedlouho umístěna fakultní knihovna a přednášková aula bude sloužit jak vysokoškolské výuce, tak také jako obřadní síň městu Litomyšli.

Posledním objektem, jehož rekonstrukci univerzita nedávno dokončila, rozšířila a zmodernizovala, tentokrát z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je ateliérová budova v blízkosti děkanátu Fakulty restaurování nacházející se také na litomyšlském zámeckém návrší.

„V nové ateliérové budově sídlí nyní tři odborná pracoviště Fakulty restaurování:ateliér výtvarné přípravy, ateliér restaurování kamene a katedra chemické technologie. Přestavba ateliérů umožnila nejen rozšířit prostory těchto pracovišť, ale také významně zlepšit jejich technické a hygienické vybavení“ uvádí k provedené rekonstrukci budovy Fakulty restaurování její děkan Ing. Karol Bayer.

„Přestavba ateliéru výtvarné přípravy, ateliéru restaurování kamene a katedry chemické technologie stála necelých 30 miliónů korun (28,95 mil Kč). Z větší části byla přestavba financována z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (26,84 mil Kč), Univerzita Pardubice přispěla částkou 2,10 mil. Kč z vlastních zdrojů,“vysvětluje zdroje financování nově zrekonstruované budovy pro Fakultu restaurování rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludiwg, CSc.

Stavební práce v hodnotě na 27,3 mil. Kč realizovala pro univerzitu společnost Unistav Construction a.s., Brno podle projektu prof. ak. arch. Mikuláše Hulce. Rekonstrukce objektu byla zahájena v červenci 2015 a dokončena byla za méně než 9 měsíců, kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán již v březnu t. r. Budova obou ateliérů a katedry chemické technologie se rekonstrukcí zvětšila o 216 m2 pracovní plochy na současných 874 m2.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient