Praha 3 se ohrazuje proti nepravdivým informacím

Vedení MČ Praha 3 se ohrazuje proti nepravdivým informacím

Vzhledem k zavádějícím informacím o přístupu radnice Prahy 3 objevujícím se v médiích k ukončení nájmu domu v Praze 3, Jeseniova 60, kde působí Autonomní sociální centrum Klinika a jehož majitelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, je třeba poskytnout relevantní informace.

V srpnu 2014 pan náměstek ministra financí Ondřej Závodský ubezpečil svým dopisem starostku městské části Praha 3 Vladislavu Hujovou, že je připravena privatizace objektu bývalého zdravotního střediska v Jeseniově ulici č. 60 a veřejná soutěž proběhne do konce roku 2014.

Na konci listopadu 2014 došlo k neoprávněnému obsazení tohoto objektu tzv. Iniciativou Klinika a následně vypůjčil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových budovu bývalé plicní kliniky na adrese Jeseniova 60, Praha 3 soukromé osobě pro potřeby Autonomního sociálního centra Klinika, které nemá právní subjektivitu.

Dne 23. 11. 2015 byl doručen Odboru výstavby ÚMČ Praha 3, který vykonává výhradně činnost v přenesené působnosti státní správy, dopis podepsaný téměř šedesáti nespokojenými občany ze sousedství „Kliniky“. Tento postup jim doporučila Hygienická stanice hl. m Prahy, kam směřovala jejich stížnost ohledně nepřiměřeného hluku a rozdělávání ohňů při pořádání akcí na zahradě objektu Jeseniova 60. Stěžovatelé vyzvali odbor výstavby k odpovědi na dotaz, zda je objekt využíván v souladu s kolaudačním rozhodnutím.

Stavební úřad ÚMČ Praha 3 svým dopisem ze dne 3. 12. 2015 upozornil majitele objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, že je užíván v rozporu s platným kolaudačním rozhodnutím, a zároveň vyzval ÚZSVM k nápravě tohoto stavu.

Starostka, Rada ani Zastupitelstvo městské části Praha 3 nemají právo zasahovat do rozhodnutí Odboru výstavby ÚMČ Praha 3, který je příslušným stavebním úřadem podle § 13, odst. 1, písm. b), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy.

Usnesení Rady městské části Praha 3, č. 113/2016, je stanoviskem k incidentu v Autonomním a sociálním centru Klinika, v budově Jeseniova 60, ke kterému došlo dne 6. 2. 2016. Vedení radnice nechce, aby se Praha 3 i další města stala bojištěm levicových a pravicových extremistů, a proto vyzývá vládu ČR, aby zajistila v ulicích Prahy 3 bezpečnost a pořádek pro její občany.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient