Právo na nutnou obranu

Právo na nutnou obranu

Právo bránit svůj život i se zbraní je nepochybně jedno z nejzákladnějších práv každého člověka. Jedná se o právo zakotvené kromě trestního práva také v Listině základních práv a svobod ČR. Jak to s obranou vlastního života nebo života někoho dalšího je, se dozvíte v tomto článku.

Právo na obranu

Právo na obranu je ustanoveno v trestním zákoníku v § 28 (Krajní nouze) a § 29 (Nutná obrana) a umožňuje každému jednotlivci bránit svůj život, zdraví či majetek před neoprávněným útokem. Obrana musí být ale přiměřená povaze a intenzitě útoku. Aby byly podmínky nutné obrany naplněny, musí jít o útok proti zájmu chráněnému trestním zákonem a současně musí útok přímo hrozit nebo trvat. Není tedy sice nutno čekat, až útok nastane, z jednání útočníka a okolností události však musí jednoznačně vyplývat, že agresor skutečně zaútočí. Obrana tedy nesmí být předčasná – pouhé vyhrožování tedy jako důvod k nutné obraně nestačí. Bránit však nemusíte pouze sebe, ale i někoho dalšího, pokud například pomůžete v obraně napadenému člověku.

Použití zbraní v nutné obraně

Trestní zákon umožňuje v rámci práva na nutnou obranu i použití zbraně. Nemusí však jít pouze o zbraň střelnou, zbraní se může stát jakýkoli předmět, který nám umožní zesílit intenzitu zásahu proti útočníkovi, například klacek, kámen nebo svazek klíčů. Není pochopitelně možné, bránit sebe či jiného jakýmkoli způsobem a s jakoukoli intenzitou. Obrana sice může být intenzivnější než útok, nesmí být však zcela zjevně nepřiměřená útoku. Není tedy možné například zastřelit zloděje, který vám na zahradě krade jablka.

Nepřiměřená obrana a právní důsledky

Jestliže bude obrana shledána jako zcela zjevně nepřiměřená, může obránce čelit trestnímu stíhání.

Obrana sice může být silnější než samotný útok, jinak by nebyla schopna útok zastavit či odvrátit, není však možné bránit se způsobem, který by svou intenzitou a možnými následky byl zela nepřiměřený. Meze nutné obrany byste také překročili v případě, pokud byste se bránili proti útoku, který nelze považovat za přímo hrozící či trvající. V těchto situacích může obránce sám stanout před soudem jako pachatel trestného činu. Během soudního líčení je zkoumán charakter obrany a další možnosti, jak mohla být situace řešena.

V případě jakýchkoliv nejasností a potřeby právního zástupce neváhejte situaci konzultovat se zkušeným advokátem z AK Olomouc.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient