Seminář pro odborníky na obnovu krajiny

Seminář pro odborníky na obnovu krajiny po těžbě kamene, štěrku a písku

Přední odborníci na obnovu krajiny po těžbě kamene, štěrku a písku se sešli ve čtvrtek 11. 2. 2016 na půdě Palackého univerzity v Olomouci, kde proběhl významný seminář, který se týkal různých aspektů vlivu povrchové těžby na krajinu a její obnovu.Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické

Tento seminář byl výjimečný již v tom, že se na jeho realizaci podílela celá řada organizací, např. Česká společnost ornitologická, společnost Českomoravský štěrk, a.s., Univerzita Palackého v Olomouci, Mendelova univerzita v Brně a další. Seminář podpořila také Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Mikroregion Střední Haná, Česká společnost pro krajinnou ekologii a Těžební unie.

Seminář byl určen nejen pro studenty a akademické pracovníky, ale také pro zaměstnance státní správy, zástupce neziskového sektoru i těžebních společností. Stále rostoucí význam rekultivací a obnovy krajiny po těžbě potvrdil nebývale velký zájem o účast na semináři, jehož kapacita byla zaplněna dlouho před uzávěrkou přihlášek.

Úvodní slovo pronesl doc. Ivo Machar z Palackého Univerzity v Olomouci a Ing. Karel Lorek, generální ředitel společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Poutavé přednášky o přístupech k obnově i možných střetech s legislativou či očekáváním veřejnosti poté přednesli např. prof. Karel Prach a Klára Řehounková z Jihočeské univerzity, Jiří Šírek, starosta města Kojetín a nadšený ornitolog, či Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, který ve svém příspěvku poukázal na zásadní význam dlouhodobé spolupráce odborníků, vládních i nevládních organizací s těžaři. Právě prezentace Zdeňka Vermouzka ukázala, že tato zdánlivě neslučitelná spolupráce je opravdu možná, což doložil na případu již roky probíhající spolupráce s těžaři v souvislosti s instalací a provozem plovoucích betonových ostrůvků pro rybáka obecného.

Jednou z možností navázání spolupráce akademických pracovníků a studentů s těžebními společnostmi představuje mezinárodní soutěž Quarry Life Award, která je organizovaná významnou těžební společností a o které během semináře nejednou padla zmínka, např. v souvislosti s jihočeskou pískovnou Cep II společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Pod vedením Kláry Řehounkové zde již několik let probíhá unikátní rekultivace propojující ochranu přírody a vědecký výzkum.

Mnozí účastníci vyjádřili spokojenost nad vzájemnou spoluprací a vyjádřili přání i do budoucna společně usilovat o podporu biodiverzity těžebních prostor a také o šetrné rekultivace těchto zajímavých biotopů. Jednoznačným trendem v obnově krajiny po těžbě je interdisciplinární přístup s využitím přírodních procesů, jako je sukcese či eroze, a komplexní pojetí cílového stavu území s vyváženou funkcí produkční, rekreační i ochranářskou.

Kontakt:

Českomoravský štěrk, a.s., www.cmsterk.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient