BOZP školení a bezpečnost práce

BOZP a PO pro školství

V jakémkoliv každodenním životě je třeba dodržovat určitá pravidla ohleduplnosti k ostatním.

Jedná- li se o děti, je třeba být ještě více ve střehu. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školských zařízeních je velmi složitá.

Řeší se zde bezpečnost nejen během výuky, pracovním vyučování, tělocviku, ale také na výletech, dětských hřištích, nebo třeba školách v přírodě. BOZP ve školách je nutné svěřit do rukou opravdových odborníků.

BOZP školení přináší ředitelům a ředitelkám škol i zaměstnancům školy cenné rady v oblasti bezpečnosti práce právě s ohledem na bezpečnost a ochranu dětí žáků a studentů.

Společnost EXTÉRIA s.r.o. tuto problematiku zajišťujeme u víc jak tisíce typů různých školských zařízení v rámci celé ČR.

Pokud se rozhodnete využít služeb společnosti EXTÉRIA, pomůže vám sestavit to nejlepší řešení právě pro váš druh zařízení a činnosti. Vezme v úvahu veškerá rizika, spojená s činnostmi a pracovním prostředím ve školských zařízeních.

Školení BOZP

 • pomůže vám s pravidelným školením
 • s vedením dokumentace BOZP a ročními prověrkami BOZP
 • s kontrolou předpisů s jejich dodržováním
 • zajistí bezpečnost práce na pracovišti a v jakýchkoliv učebnách a místnostech
 • vyškolí první pomoc a pomůže zajistit podmínky pro její poskytnutí, řešení úrazů
 • podmínky pro těhotné ženy a mladistvé
 • osvětlí práva i povinnosti zaměstnanců i žáků a studentů
 • zajistí revize a kontroly

PO – požární ochrana ve školách

 • zařadí do kategorií činnosti požárního nebezpečí
 • pomůže s vedením a aktualizací dokumentace požární ochrany
 • zajistí vedení Požární knihy
 • zajistí poplachové směrnice
 • provádění revizí a požárních prohlídek
 • provozem škol a školských zařízení

BOZP a PO pro OSVČ

Pokud podnikáte, nebo jste jako OSVČ stává se BOZP i pro vás neoddělitelnou součástí a ještě postaveni na úroveň zaměstnavatele a současně zaměstnance podle § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jste povinni plnit určité povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak abyste chránili jak sebe, tak i jiné osoby, které můžete svoji provozovanou činností ohrozit.

PO se i pro vás stává povinnosti pokud máte svou provozovnu jste povinen plnit zákonné povinnosti dle zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (viz. vyhláška o požární prevenci).

Povinnosti OSVČ bez zaměstnanců pro oblast BOZP

Společnost EXTÉRIA s.r.o. vám především pomůže identifikovat, co přesně vy pro vaši činnost musíte zajistit dle výše uvedeného zákona. Pomůže vám od prvopočátku vše nastavit a také průběžně aktualizovat.

 • zajistí zpracování a aktualizaci veškeré dokumentace BOZP
 • zajistí pravidelní školení BOZP
 • vypracuje registr rizik
 • zajistí bezpečnost práce v provozovnách a na všech pracovištích
 • pomůže zajistit vybavení počínající lékárničkou
 • pomůže s bezpečnostním značením na pracovišti
 • pomůže s provozní dokumentaci ke strojům a zařízením i ručnímu  nářadí
 • zajistí potřebná školení a zachování potřebné dokumentace o školení

Obsah povinností OSVČ v oblasti PO

 • zařadí činnost do kategorie požárního nebezpečí
 • zavede a průběžně aktualizuje dokumentaci
 • povede požární knihu
 • vypracuje poplachové směrnice
 • zajistí revize a preventivní požární prohlídky

Pokud se chcete v klidu a bez obav věnovat své podnikatelské činnosti, nebo řízení školského zařízení, využijte nabídky služeb společnost EXTÉRIA s.r.o. která vám na základě smlouvy zajistí kompletní outsourcing služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, který pokryje veškeré zákonné požadavky, které jsou na vás v rámci vaší činnosti kladeny.

www.exteria.cz

EXTÉRIA s.r.o.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient