Skupina CiS zveřejňuje druhou pokrokovou zprávu UN Global Compact

Skupina CiS zveřejňuje druhou pokrokovou zprávu UN Global Compact

„V CiS(u) hrají stále důležitou roli hodnoty jako lidská práva, ochrana životního prostředí, pracovní normy a boj proti korupci,“ zdůraznila Doris Wöllner, CSR-zplnomocněnec skupiny CiS. „Po dobu dvou let jsme oficiálními členy UN Global Compact a zavazujeme se také otevřeně tyto hodnoty převzít.“

Skupina CiS je podnik řízený majitelem, který má hlavní sídlo v Německu ve městě Krefeld a výrobní stanoviště v Česku a Rumunsku. Skupina nyní zaměstnává celkem přes 1100 zaměstnanců.

Také ve druhém roce našeho aktivního členství jsme se intenzivně a aktivně zabývali směrnicemi Global Compact a v celé skupině CiS z hlubokého přesvědčení podporujeme hodnoty Global Compact. Zavázali jsme se k tomu zahrnout aktivně deset principů Global Compact do firemní kultury a do každodenního pracovního procesu a nepřetržitě na tom pracovat.

Protože cíle mnohých vlád byly doposud celosvětově jasně neúspěšné, musí se intenzivněji angažovat hospodářství a přinést aktivní výkon. Je v zájmu a v rukách každého za hospodářství zodpovědného činitele takto jednat.

CiS přijal tyto hodnoty do svého kodexu chování a podle tohoto závazku se chová jasně vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a všeobecné veřejnosti.

„Jsme pevně přesvědčeni, že právě z nezávislého hospodářství jsou tato prohlášení potřebná, aby mohly způsobit také změnu na straně státu,“ takto Doris Wöllner, CSR-zplnomocněnkyně skupiny CiS.

UN Global Compact Fortschrittsbericht der CiS Gruppe 2015-2016

CiS electronic GmbH, D-Krefeld

CiS automotive GmbH, D-Krefeld

CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.

CiS automotive SRL, RO-Sibiu

Kontakt:

www.cis-europe.eu

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient