Společnost hub:raum Krakow uvádí nový program WARP Sprints

Společnost hub:raum Krakow, založená společností Deutsche Telekom, pomáhá začínajícím firmám v celé střední a východní Evropě urychlit jejich podnikání. Na základě několikaletého výzkumu a zkušeností poskytuje program WARP Sprints společnosti hub:raum Krakow začínajícím firmám nástroje, které potřebují k úspěchu. Nová kvalita programu vychází z inovativního přístupu na základě včasné vnitřní přípravy firmy na přijetí inovací v rámci specifických oblastí, na modelu Sprint a na lepší zpětné vazbě, kterou program nabízí začínajícím firmám.

Nová koncepce

Společnost hub:raum Krakow letos představuje novou verzi programu WARP Accelerator: program WARP Sprints, který poskytuje začínajícím firmám vnitřní přípravu od skupiny DT, tři vertikály pro každé čtvrtletí a rychlejší program Accelerator s přesnější zpětnou vazbou. Program WARP Sprints společnosti hub:raum Krakow pomáhá identifikovat potřeby firem, které chtějí investovat do inovací. Pomáhá určovat požadavky, které je třeba splnit, a vylepšení, která musí začínající firma realizovat. Nachází řešení, které spojí tyto dva odlišné světy dohromady a vytvoří průkopnickou inovaci.

Nejdůležitější kroky pro firmy, které se účastní programu WARP Sprints:

– Vytvořit vnitřní ekosystém účastníků, vnitřních zákazníků a procesů

– Připravit se na přijetí inovací a nových produktů

– Přizpůsobit se přípravě a přijímání inovací.

Další zásadní věcí je časový rámec celého programu. Při práci se začínajícími firmami je třeba si uvědomit, že jejich zdroje jsou po většinu času omezené. Proto platí, že jediný úspěšný model pro práci s nimi je pracovat rychle, podle vzoru, vést iterace, a na základě toho všeho činit rychlá a přesná rozhodnutí.

„Společnost hub:raum věří, že toto může být velmi pragmatický přístup, a proto představuje novou úroveň kvality na tomto trhu – jasný plán spolupráce se začínající firmou je definován do jednoho měsíce. Společně pak učiníme rozhodnutí, zda budeme dále spolupracovat nebo ne. A pokud ano, tak za jakých podmínek, aby obě strany získaly co nejvíce výhod. Společnost hub:raum je v průběhu celého tohoto procesu začínající firmě partnerem. Během tohoto měsíce je cílem učit se velmi rychle a získat pokud možno co nejvíce,“ říká Jakub Probola, ředitel společnosti hub:raum pro střední a východní Evropu.

Pečlivě vybrané vertikály pro každé čtvrtletí

Většina korporátních programů pro začínající firmy postrádá inteligentní výběr oblasti pro zaměření pozornosti na každé čtvrtletí. Další velkou změnou tedy je, že organizační tým nejprve provede specifický výzkum v rámci skupiny Deutsche Telekom, aby mohl později identifikovat nejdůležitější body zájmu, jak pro firmu, tak pro její vnitřní i vnější klienty. Rozpoznání těchto vertikál umožňuje firmě vstřebávat inovace v těchto oblastech. To znamená lepší zpětnou vazbu pro začínající firmy, protože firma ví, jak trh funguje, co hledá, a zná potřeby svých klientů. Po pečlivém výzkumu provedeném v rámci DT Group, zvolila společnost hub:raum Krakow pro první verzi programu WARP Sprints na toto čtvrtletí tři vertikály – Inteligentní město, Logistika a přeprava a Univerzální kanál.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient