Stavebnictví čeká vlna inovací

Stavebnictví čeká vlna inovací

Již začátkem června se setkají odborníci ve stavebnictví, aby pokračovali v dlouhodobé diskusi na téma zavádění inovací do českého stavebnictví. Cílem červnové konference BIM ve stavebnictví 2016 je prohlubování znalostí a sdílení zkušeností účastníků akce.

Metodika informačního modelování budov skrývající se za zkratkou BIM je přitom vnímána jako základní kámen pro prosazování inovací ve stavebním průmyslu.

Kdy naskočí české stavebnictví na inovační vlnu?

Stejně jako loňský premiérový ročník konference, tak i druhý ročník konference je zaměřen na modernizaci a spolupráci ve stavebnictví prostřednictvím metodiky informačního modelování budov, respektive staveb – BIM. Nový způsob spolupráce se dotýká především projektantů, stavebních firem, dodavatelů, investorů – stavebníků, státní správy, facility managementu a také škol – všechny účastníky ve stavebnictví čeká mnohem těsnější spolupráce než dosud.

Na konferenci se představí celá řada odborníků, kteří mají co říci k uvedené problematice, zhodnotí současný stav zavádění BIM v Česku a upřesní představu dalšího inovačního vývoje v jednotlivých oblastech stavebnictví. V neposlední řadě seznámí posluchače i se zahraničními zkušenostmi.

 

Podpora dlouhodobé diskuze na téma inovací ve stavebnictví je jedním ze zásadních cílů odborných akcí organizovaných Odbornou radou pro BIM, proto po plenární části budou mít účastníci konference možnost diskutovat v rámci úžeji vymezené problematiky zavádění BIM do praxe českého stavebnictví. Konkrétně půjde o tato témata:

– BIM ve vzdělávání na středních a vysokých školách, celoživotní vzdělávání

– BIM jako nástroj komunikace mezi projektantem a dodavatelem stavby

– Veřejný a soukromý investor, jeho požadavky a očekávání spojené se zavedením BIM

– Využití BIM jako nástroje lepšího uplatnění výrobků ve stavbě

V rámci konference bude probíhat také výstava Miniexpo: Technologie pro BIM. Cílem této expozice je ukázat návštěvníkům konference možnosti a využití technologií ve správě, realizaci a přípravě stavby. Výstava bude přístupná jak účastníkům probíhající konference, tak i ostatní odborné veřejnosti, kterou zajímá zavádění inovací do stavebnictví.

Konference BIM ve stavebnictví 2016 se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2016 od 9 do 17 hodin v konferenčních prostorách domu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze na Václavském náměstí. Aktuální informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.BIMkonference.cz.

Konferenci pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Záštitu akci poskytl také předseda Svazu měst a obcí České republiky Mgr. František Lukl, MPA.

——————–

BIM ve stavebnictví 2016

2. celostátní konference

čtvrtek 2. června 2016

od 9 do 17 hodin

Místo konání

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Václavské náměstí 31 Praha 1

Registrace a vstupenky

Standardní vložné

On-line registrační formulář: http://stavebniakademie.cz/course/1522.html

Zvýhodněné vložné

BIM konference 2016

pro členy CzBIM, spolupracující organizace, studenty a akademickou obec On-line registrace: http://eepurl.com/bYO8R9

Doprovodný program

Miniexpo: Technologie pro BIM

Přihláška pro vystavovatele, pro členy CzBIM 20% sleva.

On-line registrace: http://eepurl.com/bYGYiP

Kontakt: Ing. arch. Petr Vaněk

Odborná rada pro BIM

e-mail: vanek@czbim.org

tel: +420 775 600 956

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient