Termín letní odstávky na Sokolovsku se blíží

logo-skupina-cez

Termín letní odstávky na Sokolovsku se blíží

Tisová – Na pravidelnou letní odstávku se v současné době intenzivně připravují zaměstnanci společnosti ČEZ Teplárenská ze Skupiny ČEZ z provozní jednotky Tisová. Odstávka proběhne od 11. do 16. července a dotkne se všech lokalit, do nichž na Sokolovsku dodává ČEZ Teplárenská tepelnou energii.

Odstávka tepla je podle plánu rozdělena tak, aby se podařilo v co nejkratších časech opravit, zkontrolovat a zrevidovat veškeré zařízení, které za normálního provozu není možné odstavit. Revizemi, opravami i běžnou údržbou tak projdou všechny naše parovody a horkovody, včetně páteřních napáječů a odboček, říká za ČEZ Teplárenskou Josef Kníže, manažer provozní jednotky Tisová.

V noci z 10. na 11. července tak proběhne odstavení, odtlakování a vypuštění parovodů a jejich odboček a všichni odběratelé uzavřou vstupní armatury parního potrubí do výměníkových stanic. U parních systémů se po odstavení výměníkových stanic vyčerpají kondenzátní nádrže a uzavřou armatury na výstupu kondenzátního potrubí. „Následně budou 11. července zahájeny opravárenské činnosti na odstaveném zařízení, včetně běžné údržby,“ doplňuje Josef Kníže. Výjimkou je stejně, jako v předchozích letech primární městská síť CZT Sokolov, která bude mimo opravované úseky zásobovaná z náhradního tepelného zdroje společnosti HEXION, a.s.

Městská síť CZT Sokolov

Havarijní opravy:

Od 11. 7. do 16. 7. 2016 – ul. Křižíkova – havarijní oprava parní odbočky pro výměníkovou stanici VS 1 v majetku společnosti Sokolovská bytová, s. r. o.

Od 18. 7. do 23. 7. 2016 – ul. Mičurinova, ul. Marie Majerové a celé sídliště Michal – havarijní oprava hlavní trasy pro sídliště Michal (úsek opravy kruhová křižovatka ul. K. H. Borovského až ul. Alšova).

V uvedeném čase bude provedeno zajištění technologického zařízení, oprava zařízení pod kruhovou křižovatkou, zeleným pásem a příjezdem na parkoviště – vše bez nebo s minimálním omezením pro obyvatele. Dále bude zhotovený provizorní potrubní ochoz tak, aby po dobu trvání celé opravy (předpokládaný termín opravy je 11. 7. 2016 – 30. 9. 2016) byla zajištěna dodávka tepelné energie pro všechny dotčené koncové odběratele. Po opravě bude potrubní ochoz odstraněn a vše uvedeno do původního stavu).

Všem obyvatelům města Sokolova se předem omlouváme za případné potíže spojené s výše uvedenou havarijní opravou.

Na ostatních částech městské sítě CZT Sokolov (mimo zmíněných havarijních oprav) se budou opravy a údržba realizovat po předchozí dohodě s jednotlivými odběrateli při krátkodobých odstávkách v délce trvání cca do 6 hodin, tak abychom minimalizovali omezování dodávek tepelné energie pro koncové odběratele.

Sokolov sídliště Vítězná

Opravy a běžná údržba – dne 16. 7. 2016

Páteřní napaječ DN 800 – úsek ETI až SA DN 800 na výsypce Antonín – 10. 7. 2016 od 20:00 hodin do 13. 7. 2016 cca 24:00 hodin

Parovod pro Správu a údržbu silnic

Parovod Březová a  MONTSTAV

Parovod  Svatava – 10. 7. 2016 od 20:00 hodin do 15. 7. 2016 cca 24:00 hodin

Parovod Královské Poříčí

Horkovod Habartov – 10. 7. 2016 od 20:00 hodin do 11. 7. 2016 cca 18:00 hodin

Citice

Bukovany

Habartov

ČEZ Teplárenská, a. s., zásobuje v západních Čechách teplem Sokolov, Březovou, Citice, Svatavu, Habartov, Královské Poříčí a Bukovany. Kromě odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o téměř 12 150 domácností.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient