TVIP nově pokryje celou oblast životního prostředí

Uznávaná konference Týden vědy a inovací pro praxi (TVIP 2016) představí aktuální výsledky vědy, výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí. Konference, nad níž převzal záštitu místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, se bude konat v termínu 15. – 18. března v Hustopečích u Brna.

Konference představí aktuální výsledky vědy, výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí. Organizátor, jímž je České ekologické manažerské centrum, z. s. (CEMC), rozšířil tématiku na celou oblast životního prostředí. Stávající témata týkající se odpadů, průmyslových rizik a havárií budou nově rozšířeny o oblast vod, ovzduší, obnovitelných zdrojů energií, dobrovolných nástrojů a zelených veřejných zakázek.

„Naší snahou je propojení potřeb průmyslu v oblasti vědy, výzkumu a inovací na straně jedné, spolu s akademickou sférou na straně druhé,“ uvedl Vladimír Študent, výkonný ředitel CEMC. „Česko aktuálně trápí řada problémů jako jsou sucho, kvalita ovzduší nebo například problematické množství fosforu obsaženého ve vodních tocích. Naší snahou je zařazení těchto témat do odborného programu konference,“ dodává.

Na konci minulého roku byla schválena Radou pro výzkum, vývoj a inovace Národní politika výzkumu, vývoje a inovací do roku 2020.

Diskutuje se také o samostatném ministerstvu pro vědu a výzkum, změně metodiky hodnocení výzkumných projektů či novém zákonu o podpoře výzkumu a vývoje. „Témat v oblasti vědy a výzkumu je mnoho a v rámci plenárního zasedání se k nim vyjádří nejlepší odborníci,“ upřesnil program Vladimír Študent. „Pochopitelně bude TVIP velkou příležitostí seznámit se s metodikou EU pro hodnocení ekoinovací EU ETV.“ CEMC je jako jediný v České republice akreditován v oblastech odpadů a odpadních vod.

V současné době stále probíhá nábor příspěvků do jednotlivých sekcí konference s termínem do 4. února 2016. Podrobné informace pro zájemce jsou přehledně zpracovány na webu www.TVIP.cz, tedy na portálu www.Tretiruka.cz, kteří je spolu s odborným časopisem Odpadové fórum hlavním mediálním partnerm konference.

Záštitu nad konferencí převzali kromě Pavla Bělobrádka také Akademie věd ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Asociace malých a středních podniků a Generální ředitel HZS ČR. Konference se pravidelně účastní hosté z řad vědecké komunity, odborných firem a zástupci státní správy a samosprávy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient