U nemocnice Krajské zdravotní v Teplicích je více míst pro parkování

„Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.,“ je název letošní investiční akce, kterou Krajská zdravotní, a. s., dokončila v Teplicích. Její realizace přinesla především zlepšení možností pro parkování díky vzniku nových stání.

Investiční akce v celkové ceně 9,784.824 Kč včetně DPH byla plně hrazena z prostředků Ústeckého kraje a z daru statutárního města Teplice, které ji podpořilo čtyřmilionovou účelovou investiční dotací. Realizace veřejné zakázky probíhala více než čtyři měsíce – staveniště bylo předáno 20. 7. 2106, stavba byla dokončena 28. 11. 2016, tedy za 19 týdnů.

„Stavba před poliklinikou byla zaměřena především na parkování, díky ní vzniklo 85 nových kolmých stání a obnoveno bylo 36 šikmých stání v ulici U nemocnice. Výrazně se zlepšil vzhled celého prostranství. S představiteli města se ještě sejdeme, abychom společně řešili blokování parkoviště majiteli automobilů z přilehlého sídliště,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Lidé bydlící v okolí nemocnice mají nedostatek parkovacích míst a věděli jsme, že popsaná situace nastane. Je několik možností, jaký režim nastavit – jednou z nich jsou automaty. Každopádně je parkoviště velkým přínosem, a to nejenom zvýšením počtu míst, ale také zlepšením přístupu do polikliniky. Jde tedy o další kout města, který je hezčí, než býval předtím,“ zdůraznil Jaroslav Kubera, primátor statutárního města Teplice a senátor.

„Jsme připraveni pokračovat v dynamickém rozvoji investic v rámci Krajské zdravotní. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby čtyř nových operačních sálů v teplické nemocnici s propojením do budovy F. Celá akce by měla stát 180 milionů Kč bez DPH,“ uvedl Ing. Jiří Novák.

Součástí projektu „Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.,“ bylo i vybudování nové kanalizace včetně retenční nádrže a odlučovače ropných látek. Dále bylo vybudováno nové veřejné osvětlení včetně elektrických rozvodů a realizována byla také celková revitalizace zelených ploch. Krom vyřešení dopravní situace je hlavním dosaženým výsledkem zásadní zvýšení počtu parkovacích míst pro pacienty a návštěvníky polikliniky, potažmo nemocnice, a také došlo k narovnání zvykového práva parkování v zákazu zastavení či nedodržování zákazu vjezdu. Výsledkem úprav je i celkové zkulturnění prostředí odpovídající současné době.

Souběžně s uvedenou investiční akcí proběhla rekonstrukce vstupu do budovy teplické nemocnice za cenu 757.843 Kč a označení včetně Nemocniční lékárny Krajské zdravotní a zdravotnických potřeb z vlastních provozních prostředků Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s.

je se svými šesti tisíci sedmi sty zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. V loňském roce měla společnost obrat 6 miliard korun, při kladném hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších lokalitách Ústeckého kraje.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient