Komplexní onkologická péče v Ústeckém kraji zůstává

Status Komplexního onkologického centra (KOC) specializovaným pracovištím onkologie a nukleární medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v Chomutově zůstal. A to díky masivním investicím do těchto oddělení, které letos s výrazným podílem evropských dotačních prostředků a peněz Ústeckého kraje zrealizovala Krajská zdravotní, a. s., spravující pět páteřních nemocnic v regionu. K zachování statusu významně přispěla také podpora ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, který osobně navštívil modernizovaná pracoviště.

„V roce 2014 došlo k přičlenění chomutovské onkologie, jako spolupracujícího pracoviště podle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, ke Komplexnímu onkologickému centru Krajské zdravotní, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, které je jedním ze třinácti komplexních onkologických center v České republice. Přitom v době, kdy nastoupilo nové představenstvo, byla onkologie v Ústeckém kraji na zhroucení. Zástupci Krajské zdravotní jednali postupně se třemi ministry zdravotnictví, ale navrácení onkologického centra se povedlo až za přispění ministra Svatopluka Němečka, po dramatickém jednání v parlamentu. Za jeho postoj a podporu mu proto ještě jednou velmi děkuji,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Velmi oceňuji, co všechno se zde povedlo, a chci poděkovat, že se Krajská zdravotní právě rozvoji onkologie věnuje a zainvestovala do něj významné prostředky. Technický stav pracovišť je na zcela jiné úrovni, než tomu bylo před několika lety,“ řekl bývalý ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, při své poslední návštěvě pracovišť komplexní onkologické péče v Krajské zdravotní, a. s.

Poslední přístroj v rámci KOC Krajské zdravotní, a. s., byl uveden do klinického provozu v červenci 2016. Je jím skener PET/CT na pracovišti KOC Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., V Podhájí, na oddělení nukleární medicíny. Zahájením provozu PET centra a přístroje PET/CT v pavilonu V Podhájí, splnilo komplexní onkologické centrum všechny podmínky pro udržení statutu.

Krajská zdravotní do KOC v ústeckém V Podhájí investovala s důsledným využíváním dotačních titulů již kolem čtvrt miliardy korun. Poslední etapa rekonstrukce a modernizace onkologického pavilonu ústecké Masarykovy nemocnice, spočívající v zateplení objektu s novou fasádou a navíc i ve zřízení další nemocniční lékárny, bude realizována s mírným zpožděním, způsobeným výskytem chráněného druhu ptactva, hnízdícím na objektu. Rekonstrukcí ještě projde stávající parkoviště, které se rozroste o nová místa. Do rekonstrukce a modernizace obou chomutovských pracovišť KOC, onkologického oddělení a oddělení nukleární medicíny, investovala Krajská zdravotní, a. s., více než 196 milionů korun.

Krajská zdravotní, a. s.

je se svými šesti tisíci sedmi sty zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. V loňském roce měla společnost obrat 6 miliard korun, při kladném hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších lokalitách Ústeckého kraje.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient