Vědecko-technický jarmark Univerzity Pardubice

Vědecko-technický jarmark Univerzity Pardubice

Vědecko-technický jarmark Univerzity Pardubice se koná v historickém centru města již ve středu – přijďte objevovat záhady každodenního světa na Pernštýnské náměstí

Již ve středu 15. června se všichni zájemci bez rozdílu věku mohou vydat po stopách vědy a techniky, ponořit se do tajů vědeckých principů i každodenních věcí, které nás obklopují. Univerzita Pardubice totiž pořádá svůj tradiční VĚDECKO-TECHNICKÝ JARMARK, který letos obsadí Pernštýnské náměstí v historickém centru Pardubic.

Od 9 do 17 hodin vyroste v samém centru města na Pernštýnském náměstístanové městečko s demonstračními stanovišti. Na nich budou ukázky nejrůznějších experimentů a vědeckého bádání i technologickou podstatu jevů návštěvníkům zábavnou formou přibližovat týmy akademiků a vysokoškoláků všech sedmi fakult univerzity. Pomocí interaktivních modelů, ukázek a zajímavých pokusů si zájemci budou moci vše nejen důkladně prohlédnout, ale také rovnou vyzkoušet.

„Program Jarmarku jsme připravili především pro žáky základních i středních škol. Chtěli jsme jim zpestřit vědeckými zajímavostmi konec školního roku a ukázat jim, že věda je nejen pozoruhodná a zajímavá, ale i zábavná. A přesvědčit se o tom mohou všichni zájemci po celou středu,“ zve na 6. ročník Vědecko-technického jarmarku koordinátorka populárně-naučných aktivit Univerzity Pardubice Ing. arch. Iva Svobodová z oddělení propagace a vnějších vztahů univerzity a poodhaluje středeční program:

„Pro návštěvníky jsme připravili opět řadu efektních chemických pokusů. Kromě nich si děti například z chromozomů sestaví svůj karyotyp nebo odhalí hru DNA, vyzkouší vyfouknout obrázek vzduchem nebo překonat gravitaci. Pokračovat budeme také v osvětě finanční gramotnosti, naprogramujeme roboty, postavíme tunel, podíváme se zblízka na umění a společně zkusíme vyluštit pernštejnský nápis na Zelené bráně. A bude-li horko, „první pomoc“ nám poskytnou naši zdravotníci a záchranáři,“ s nadsázkou dodává k programu vědeckého jarmarku Iva Svobodová.

Univerzita Pardubice nabídne na více než dvaceti demonstračních stáncích na Pernštýnském náměstí opět velmi pestrý vědecký koktejl. Připojují se k ní také čtyři pardubické střední školy. Chemické pokusy i forenzní vědu představí Střední průmyslová škola chemická. Jak smontovat digitální hodiny nebo změřit elektrický obvod ukáže Střední průmyslová škola elektrotechnická. Že je zdravá strava základem zdravého životního stylu dokáže Střední průmyslová škola potravinářství a služeb, která zájemce provede i po svém výukovém cvičném mlýnu. V případě potřeby zasáhnou budoucí zdravotníci ze Střední zdravotnické školy, kteří budou zdatně sekundovat zdravotníkům z univerzity.

„Program univerzitního vědeckého jarmarku doplňují netradiční exkurze do městského divadla nebo do krajské knihovny, na zájemce čekají oblíbené komentované procházky po historickém středu města. Školní třídy se také mohou vydat do expozic a na výstavy Východočeského muzea na zámku nebo se zapojit do animačních programů Východočeské galerie a Ekocentra Paleta,“ doplnila program Vědecko-technického jarmarku pro školy Svobodová.

K akci se připojují i některé firmy, které si chystají pro návštěvníky také zajímavé ukázky techniky.

Vědecko-technický jarmark se koná na Pernštýnském náměstí ve středu 15. června od 9 hodin, v 9:30 proběhne program oficiálního zahájení a ponořit se do světa moderní vědy je možné až do 17 hodin. Již pošesté v řadě pořádá Univerzita Pardubice ve spolupráci s partnery. Letos se opět koná v rámci městských slavností Zrcadlo umění, pořádaných Kulturním centrem Pardubice a ZUŠ Pardubice – Polabiny ve dnech 15. – 17. června.

Jarmark je volně přístupný všem i veřejnosti.

Jarmark je také finančně podpořen Univerzitou Pardubice, Pardubickým krajem, společností Foxconn a dalšími partnery, kteří se zapojují do akce a společně s Univerzitou Pardubice připravili bohatý populárně-naučný program:

– Univerzita Pardubice

– Dopravní fakulta Jana Pernera

– Fakulta ekonomicko-správní

– Fakulta elektrotechniky a informatiky

– Fakulta filozofická

– Fakulta chemicko-technologická

– Fakulta restaurování

– Fakulta zdravotnických studií

– Střední průmyslová škola chemická Pardubice

– Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

– Střední zdravotnická škola Pardubice

– Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

– Základní umělecká škola Havlíčkova

– Konzervatoř Pardubice

– Základní škola Studánka

– Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA Pardubice

– Východočeské divadlo Pardubice

– Východočeské muzeum v Pardubicích

– Východočeská galerie v Pardubicích

– Krajská knihovna v Pardubicích

– Ekocentrum Paleta

– Denní stacionář Slunečnice a její kavárna Apatyka

– KURY

– Foxconn CZ

Bližší informace:

Ing. arch. Iva Svobodová

Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa

koordinátorka popularizačních aktivit

telefon 466 036 482, mobil 606 694 170

e-mail iva.svobodova@upce.cz

Ing. Valerie Wágnerová

mluvčí Univerzity Pardubice

telefon 466 036 555, mobil 602 487 730

e-mail promotion@upce.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient